നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസങ്ങൾ പ്രവചനത്തിൽ എന്താണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം

ബൈബിളിലെ ദാനിയേലിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ (ദാനിയേൽ 7:25; 12:7; വെളിപ്പാട് 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5) ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നാല്പത്തിരണ്ട് മാസങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. വാക്യങ്ങൾ ഒരു സമയം, സമയം, പകുതി സമയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം, 42 മാസം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തവണ, 1,260 ദിവസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

വെളിപാട് 13-ലും ദാനീയേൽ 7-ലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗം “എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ” മറ്റൊരു പേരാണ്, അത് മാർപ്പാപ്പയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കുകൾ പരിശോധിക്കുക:

  • വെളിപാട് 13ലെ മൃഗം ആരാണ്?
  • ദാനിയേൽ 7-ലെ ചെറിയ കൊമ്പ് ആരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?

വെളിപാട് 13-ൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ മൃഗശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന 11 പോയിന്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു (വെളിപാട് 13:1-10). 11 പോയിന്റുകളിൽ ഒന്ന്:

“വലിയ കാര്യങ്ങളും ദൂഷണങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വായ് അവന്നു ലഭിച്ചു; നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം തുടരാൻ അവനു അധികാരം ലഭിച്ചു.”

വെളിപ്പാട് 13:5

യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 30 ദിവസത്തെ കലണ്ടർ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവുകളെല്ലാം ഒരേ കാലയളവാണ്:

3 1/2 വർഷം = 42 മാസം = 1,260 ദിവസം.

42 മാസത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം

യെഹെസ്‌കേൽ 4:6-ഉം സംഖ്യാപുസ്തകം 14:34-ഉം അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രാവചനിക ദിനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ, ദാനിയേൽ 7-ലെ (എതിർക്രിസ്തു) “ചെറിയ കൊമ്പ്” 1,260 പ്രാവചനിക ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 1,260 അക്ഷരീയ വർഷങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേൽ ഭരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

എ.ഡി. 538-ൽ, എതിർത്ത മൂന്ന് ഏരിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് പിഴുതെറിയപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തതോടെയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭരണം ആരംഭിച്ചത്. 1798-ൽ നെപ്പോളിയന്റെ ജനറൽ ബെർത്തിയർ, പയസ് ആറാമൻ മാർപാപ്പയെയും മാർപ്പാപ്പയുടെ രാഷ്ട്രീയ മതേതര ശക്തിയെയും നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാർപ്പാപ്പയെ ബന്ദിയാക്കുന്നത് വരെ മാർപ്പാപ്പയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണം നീണ്ടുനിന്നു.

1,260 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിവൃത്തിയാണ് പാപ്പായുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണത്തിന്റെ കാലാവധി. ആ പ്രഹരം മാർപ്പാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരകമായ മുറിവായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ മുറിവ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

യേശു, മത്തായി 24:21-ൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തെ ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കാലഘട്ടമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ദൈവം അത് ചുരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും അതിജീവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു (വാക്യം 22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വ്യത്യസ്‌തമായ അധികാരത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് നേരിട്ട് വിരുദ്ധമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ ദൈവവചനം സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ് സത്യവും തെറ്റും എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തിടുക്കം കൂട്ടുക.

Leave a Comment