നസ്രത്തിലെ യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ചരിത്രപരമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പുരാതന കാലത്ത് ഏറ്റവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും ചരിത്രപരമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ വ്യക്തിയാണ് നസ്രത്തിലെ യേശു. നസ്രത്തിലെ യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ബൈബിളിലും മതേതര സ്രോതസ്സുകളിലും കാണാം.

(എ) ബൈബിൾ

പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നൂറുകണക്കിന് പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥസൂചിക വിവരണങ്ങളാണ്. ചരിത്ര രേഖകളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെ സാധാരണ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അളവുകോൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ദയവായി ഓർക്കുക: 1) പുരാതന കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെ ലഭ്യമായ പകർപ്പുകളുടെ എണ്ണം, 2) യഥാർത്ഥ പതിപ്പിനും ആ പകർപ്പുകളുടെ തീയതിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയപരിധി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഈ നിലവാരത്തിൻ കീഴിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിലായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുടെയും ഉറപ്പുകളുടെയും ഒരു അമൂല്യ നിധി നൽകുമെന്ന് ബൈബിൾ തെളിയിക്കുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആദ്യകാല കൈയെഴുത്തുപ്രതി ശകലങ്ങളിൽ ചിലത് ജോൺ റൈലാൻഡ്സ് ശകലം, ചെസ്റ്റർ ബീറ്റി പാപ്പിറസ്, ബോഡ്മർ പാപ്പിറസ് എന്നിവയാണ്. എഡി 50-100 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ എഴുതിയത്. 125-200 എഡിയിൽ ഈ പാപ്പൈറികളുടെ പകർപ്പുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം ഒറിജിനലുകളും കോപ്പികളും തമ്മിലുള്ള സമയം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് 29 വർഷം മുതൽ 130 വർഷം വരെയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം 50-100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെയും എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ 5,600-ലധികം പുരാതന കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ പുരാതന ചരിത്രത്തിലെ മറ്റേതൊരു രൂപത്തേക്കാളും ഒരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ പകർപ്പുകൾ നൽകുന്നു. ഈ പകർപ്പുകൾക്ക് പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 99% കൃത്യതയുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, പ്ലേറ്റോയെപ്പോലുള്ള മറ്റ് പുരാതന രചനകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബിസി 427-347 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്ലേറ്റോ തന്റെ കൃതികൾ എഴുതിയത്. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്ലേറ്റോയുടെ രചനയുടെ ആദ്യകാല കൈയെഴുത്തുപ്രതി 900 എഡിയിൽ എഴുതിയതാണ്. അതായത് പ്ലേറ്റോയുടെ മരണത്തിന് 1,200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം! ഈ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുടെ 2 കോപ്പികൾ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ.

(ബി) ക്രിസ്ത്യൻ ഇതര ഉറവിടങ്ങൾ

ടാസിറ്റസ് (56 – 120 എഡി)

ഏറ്റവും വലിയ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായി ടാസിറ്റസ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എ.ഡി. 64-ൽ റോമിനെ നശിപ്പിച്ച തീപിടുത്തത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് എഴുതി:

“ജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, അവരുടെ മ്ലേച്ഛതകളാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ നീറോ കുറ്റബോധം ഉറപ്പിച്ചു. ക്രിസ്റ്റസ്, ആ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം, ടൈബീരിയസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് … പോണ്ടിയസ് പിലാറ്റസിന്റെ കൈകളാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു, അങ്ങനെ തൽക്കാലം പരിശോധിച്ച ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു, ആദ്യത്തെ ഉറവിടമായ യഹൂദയിൽ മാത്രമല്ല. തിന്മയുടെ, പക്ഷേ റോമിൽ പോലും…” ടാസിറ്റസ്, അനൽസ് 15.44, സ്ട്രോബെലിൽ, ദി കേസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റിൽ, 82 ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്ലിനി എന്ന ഇളയവൻ (61-113 AD)

ഏഷ്യാമൈനറിലെ ബിഥുനിയയുടെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്നു പ്ലിനി. എ.ഡി. 112-നടുത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ട്രജന്റെ കൗൺസിലിനെ തേടി. എല്ലാ പ്രായത്തിലും വർഗത്തിലും ലിംഗഭേദത്തിലും പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗം ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റാരോപിതരായതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് ചക്രവർത്തിയോട് കൂടിയാലോചന ആവശ്യമാണെന്ന് പ്ലിനി പറയുന്നു. പ്ലിനി, എപ്പിസ്റ്റൽസ് x. 96, ബ്രൂസ്, ക്രിസ്ത്യൻ ഒറിജിൻസ്, 25,27 ൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഹേബർമാസ്, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 198.

ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ പ്ലിനി പറഞ്ഞു:

“പകലിനു മുമ്പ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവർ ശീലമാക്കിയിരുന്നു, അവർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതം മാറിമാറി പാടി, ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയാൽ തങ്ങളെത്തന്നെ ബന്ധിച്ചു, ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തികളോടും അല്ല, പക്ഷേ ഒരിക്കലും. ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനയോ മോഷണമോ വ്യഭിചാരമോ ചെയ്യുക, അവരുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വ്യാജമാക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈമാറാൻ അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കരുത്; അതിനുശേഷം, വേർപെടുത്തുക, തുടർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുക എന്നത് അവരുടെ പതിവായിരുന്നു – എന്നാൽ സാധാരണവും ശുദ്ധമായതുമായ ഒരു തരം ഭക്ഷണം.” പ്ലിനി, ലെറ്റേഴ്സ്, വിവർത്തനം. വില്യം മെൽമോത്ത്, റവ. ഡബ്ല്യു.എം.എൽ. ഹച്ചിൻസൺ (കേംബ്രിഡ്ജ്: ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി. പ്രസ്സ്, 1935), വാല്യം. II, X:96, Habermas, The Historical Jesus, 199-ൽ ഉദ്ധരിച്ചത്.)

ഫ്ലേവിയസ് ജോസീഫസ് (37 - 100 AD)

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യഹൂദ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു ജോസീഫസ്. രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തന്റെ യഹൂദ പുരാവസ്തുക്കളിൽ, അവൻ യേശുവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ആദ്യ റഫറൻസ് പ്രസ്താവിച്ചു:

“ഏകദേശം ഈ സമയത്ത്, ഒരു ജ്ഞാനിയായ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു, അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ. അവൻ … ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി … അവൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. പീലാത്തോസ് … അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ വിധിച്ചപ്പോൾ, ഉണ്ടായിരുന്നവർ . . . അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ വരൂ, അവനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മൂന്നാം ദിവസം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു… ജീവൻ തിരിച്ചു… ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഗോത്രം… അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. ജോസഫസ്, പുരാവസ്തുക്കൾ 18.63-64, യമൗച്ചിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്, “ജീസസ് പുതിയ നിയമത്തിന് പുറത്ത്”, 212.

രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം ഒരു “ജെയിംസിന്റെ” നിന്ദിക്കലിനെ വിവരിച്ചാണ് ഒരു യഹൂദ സൻഹെഡ്രിൻ മുഖേന. ജോസീഫസ് പറഞ്ഞു, ഈ ജെയിംസ് “ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു”. ജോസഫസ്, പുരാവസ്തുക്കൾ xx. 200, ബ്രൂസ്, ക്രിസ്ത്യൻ ഒറിജിൻസ്, 36 ൽ ഉദ്ധരിച്ചു.

ബാബിലോണിയൻ താൽമൂഡ് (എഡി 70-500)

യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ രചനകളുടെ ശേഖരമായ ബാബിലോണിയൻ താൽമൂഡിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശം പ്രസ്താവിച്ചത്:

“പെസഹാ തലേന്ന് യേശുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ്, ഒരു വിളംബരം ചെയുന്നവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, “അവൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവനെ കല്ലെറിയാൻ പോകുന്നു.” ബാബിലോണിയൻ ടാൽമൂഡ്, വിവർത്തനം. I. Epstein എഴുതിയത് (ലണ്ടൻ: Soncino, 1935), vol. III, സൻഹെഡ്രിൻ 43a, 281, ഹേബർമാസിൽ, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 203 ൽ ഉദ്ധരിച്ചു.

ലൂസിയൻ ഓഫ് സമോസേറ്റ് (c. 125 – 180 AD ന് ശേഷം)

ലൂസിയൻ ഒരു സിറിയൻ ആക്ഷേപഹാസ്യക്കാരനും പൊതു പ്രസംഗക നുമായിരുന്നു. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി:

“ക്രിസ്ത്യാനികൾ … ഇന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നു – അവരുടെ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം…. അവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഗ്രീസിലെ ദൈവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനിയെ ആരാധിക്കുകയും അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ അവരെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിയമദാതാവ് അവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കി. ലൂസിയൻ, “ദി ഡെത്ത് ഓഫ് പെരെഗ്രിൻ”, 11-13, സമോസറ്റയിലെ ലൂസിയന്റെ കൃതികളിൽ, വിവർത്തനം. എച്ച്.ഡബ്ല്യു. ഫൗളറും എഫ്.ജി. ഫൗളർ, 4 വാല്യങ്ങൾ. (Oxford: Clarendon, 1949), vol. 4., ഹേബർമാസിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 206.

മതേതര ചരിത്രത്തിലും ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉൾപ്പെടെ, അവനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായി ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ്. ആളുകൾ സത്യവും യഥാർത്ഥവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ മരിക്കൂ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment