നരകം എവിടെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


നരകം എവിടെയാണ്?

നരകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, നരകാഗ്നി ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “അവർ ഭൂമിയിലെങ്ങും കയറി വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരത്തെയും വളഞ്ഞു. ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു” (വെളിപാട് 20:9).

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ

1,000 വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ (യേശു മൂന്നാം തവണ വരുമ്പോൾ), പുതിയ യെരൂശലേം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും; ദുഷ്ടൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും; സാത്താൻ തന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞാടുകയും വിശുദ്ധ നഗരത്തെ വളയുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 20:5,7,8). അപ്പോൾ, തീ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ പതിക്കും, പിശാചും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ചാരമായി മാറും (മത്തായി 25:41). പാപത്തെയും പാപികളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയെ രണ്ടാം മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പത്രോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആകാശവും ഭൂമിയും, അതേ വചനത്താൽ, ന്യായവിധി ദിനത്തിനും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശത്തിനും എതിരായി തീയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 3:7). ഈ ഭൂമി നരകാഗ്നിക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പത്രോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, അത് പാപികളെ ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. തുടർന്ന്, കർത്താവിന്റെ ദിവസം ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ തീക്ഷ്ണമായ ചൂടിൽ ഉരുകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

കൂടാതെ, നരകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് യെശയ്യാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഇത് കർത്താവിന്റെ പ്രതികാര ദിനവും സീയോൻ വിവാദത്തിനുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്റെ വർഷവുമാണ്. അതിന്റെ അരുവികൾ ഗന്ധകമായി മാറും, അതിന്റെ ദേശം ചുട്ടുപൊള്ളും” (ഏശയ്യാ 34:8, 9). നശിപ്പിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയാൽ ഈ ഗ്രഹം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അരുവികളും പൊടിപടലങ്ങളും പോലും പിച്ചും ഗന്ധകവും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തടാകമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.

നരകം എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുമോ?

ദുഷ്ടന്മാർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ഇതിനർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. ചിലർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും, ദുഷ്ടന്മാർ നിത്യതയിൽ ആ അഗ്നിയിൽ വസിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: നരകം എന്നെന്നേക്കുമായി?

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: അതിക്രമകാരിയുടെ വിധി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment