നമ്മൾ പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യേശുവോ അതോ യേഹ്ശുവായോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേഹ്ശുവാ അല്ലെങ്കിൽ യേശു

കർത്താവിന്റെ ഹീബ്രു നാമമാണ് യേഹ്ശുവാ. അതിന്റെ അർത്ഥം “യഹോവ യായ [കർത്താവ്] രക്ഷയാണ്.” യേഹ്ശുവായുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരവിന്യാസം “യോശുവ ” എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഹീബ്രുവിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, യേഹ്ശുവാ എന്ന പേര് എസോസ് ആയി മാറുന്നു. Iēsous എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരവിന്യാസം “ജീസസ്” എന്നാണ്.

കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിലെ പ്രവൃത്തികൾ 7:45, എബ്രായർ 4:8 എന്നിവ രണ്ട് പേരുകളും പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും, യേശു എന്ന പദം പഴയനിയമ കഥാപാത്രമായ ജോഷ്വയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

“നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അത് സ്വീകരിച്ച്, ദാവീദിന്റെ കാലം വരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്താക്കിയ വിജാതീയരുടെ കൈവശമുള്ള ദേശത്തേക്ക് യോശുവായോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 7:45). “യോശുവ അവർക്ക് വിശ്രമം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പിന്നീട് പറയില്ലായിരുന്നു” (ഹെബ്രായർ 4:8).

യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് യേശുവിനെ “യേശു”, “യേഹ്ശുവാ” അല്ലെങ്കിൽ “യേഹ്സൂ” എന്ന് വിളിക്കാം. ഏത് ഭാഷയിലും അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം “കർത്താവ് രക്ഷയാണ്” എന്നാണ്. ഭാഷ മാറുന്നു, പക്ഷേ അർത്ഥം തന്നെ മാറുന്നില്ല.

അവന്റെ പേര് ഹീബ്രുവിലോ ഗ്രീക്കിലോ മാത്രം സംസാരിക്കാനോ എഴുതാനോ ബൈബിൾ ഒരിടത്തും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, പെന്തക്കോസ്‌ത്‌ നാളിൽ അപ്പോസ്‌തലന്മാർ സംസാരിച്ചത്‌ “പാർത്തിയൻ, മേദിയ, എലാമിറ്റ്‌; മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, യഹൂദ്യ, കപ്പഡോഷ്യ, പോണ്ടസ്, ഏഷ്യ, ഫ്രിജിയ, പാംഫിലിയ, ഈജിപ്ത്, ലിബിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ സിറീനിലെ നിവാസികൾ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:9-10). അങ്ങനെ, എല്ലാ ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയിക്കപ്പെട്ടു.

ബൈബിൾ ഒരു ഭാഷയ്‌ക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം) മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ മാത്രം കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികൾ 2:21 പറയുന്നു, “എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും.” ആരാണ് തന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, അവർ അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ജർമ്മനിലോ ഹീബ്രുവിലോ വിളിക്കുന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴും അതേ രക്ഷകനാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.