നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനും പ്രലോഭനങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാനും കഴിയും?

Author: BibleAsk Malayalam


പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കുക

ഒരു വിശ്വാസി ഒരു പ്രലോഭനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ അതിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ദൂരെ ഓടിപ്പോവേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവം നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് അവനെ അകറ്റാൻ പാപം അനുവദിക്കരുത്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക…” (2 തിമോത്തി 2:22-24). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി കരുതരുത്” (റോമർ 13:14).

ക്രിസ്ത്യാനി ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകണം, എന്നാൽ അവൻ അവിശുദ്ധ ശാരീരികമോഹങ്ങളുടെ ആവേശത്തിനും സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. ആഡംബരവും സ്വാർത്ഥതയുമുള്ള ജീവിതം ചെറുക്കപ്പെടേണ്ട ജഡിക വികാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 6:12, 13; 8:13). “സകലവിധദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:22) എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, കാരണം “തിന്മ” പല ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, വിശ്വാസികൾ അത് വേഷംമാറിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രൂപങ്ങളിലേക്കും ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

ഹവ്വാ വിലക്കപ്പെട്ട മരത്തോട്‌ വളരെ അടുത്തുചെല്ലുകയും സാത്താന്റെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മരം കണ്ടയുടനെ, പാമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നത് കേട്ടയുടനെ അവൾ ഓടിപ്പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ദൈവവചനം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 6:11). പൗലോസ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്മേൽ ഉറച്ച ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ഫലമായിരുന്നു വിജയം (വാക്യം 12).

വിശുദ്ധീകരണത്തിലെ വളർച്ചയുടെ അനുദിന അനുഭവത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം തുടർച്ചയായി പുതുക്കപ്പെടണം (എഫേസ്യർ 4:24; കൊലോസ്യർ 3:12-14). ഈ പ്രക്രിയയിലെ ഓരോ പുതിയ ചുവടുവെപ്പും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ ധാരണയായി കണക്കാക്കാം, ഈ മാറുന്ന അനുഭവത്തിൽ തുടരുന്ന വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ പകർത്താനും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണമായി വളരും (2 കൊരിന്ത്യർ 3:2, 3 ).

വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്

ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വിജയകരമായി ഒഴിവാക്കാം എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണം ജോസഫിന്റെ കഥ നൽകുന്നു. പോത്തിഫർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ദാസനായ ജോസഫിനെ വശീകരിക്കാൻ അവന്റെ ഭാര്യ ശ്രമിച്ചു. ആ പാപകരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം—സമ്പത്തും ഉയർന്ന സ്ഥാനവും കൂടുതൽ ബഹുമാനവും—പരിഗണിക്കാൻ ജോസഫിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു.

ഇത് ഒരു യുവാവിന് കഠിനമായ പ്രലോഭനമായിരുന്നു, അതായത് അധികാരത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി അവന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, സാത്താന്റെ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളോടും കൂടി, ഇത് ദൈവത്തിനെതിരായ പാപമാണെന്ന് ജോസഫിന് വളരെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ മടികൂടാതെ അത് നിരസിച്ചു.

ജോസഫ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. “അങ്ങനെ അവൾ അനുദിനം ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടും അവൻ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവളോടൊപ്പം ശയിക്കാനോ അവളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനോ. എന്നാൽ ഈ സമയത്താണ് യോസേഫ് തന്റെ വേല ചെയ്‍വാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നതും, ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാർ ആരും അകത്തു ഇല്ലാതിരുന്നതും, അവൾ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചു: എന്നോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ വസ്ത്രം അവളുടെ കയ്യിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി പുറത്തേക്ക് ഓടി” (ഉല്പത്തി 39:10-12).

തുടർച്ചയായ ദുഷ്ട സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ ജോസഫിന്റെ സ്വഭാവം ശുദ്ധമായി തുടർന്നു. ജ്ഞാനപൂർവം, പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ പോലും അവൻ വിസമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, നല്ലതു ചെയ്യുന്നതിൽ ജോസഫ് തന്റെ ശുദ്ധതയും സുദൃഢമായ മനസ്സും ദൃഢനിശ്ചയവും പ്രകടമാക്കി. പ്രലോഭനം ശക്തമാകുമ്പോൾ, അതിനെ എതിർക്കുന്നതിൽ അവൻ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. തിന്മയെ ചെറുക്കാനുള്ള ജോസഫിന്റെ തീരുമാനം ഇന്ന് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയാണ്.

സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതി, “ഞാൻ ദുഷ്ടതയൊന്നും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെക്കുകയില്ല; വീഴുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അത് എന്നോടു പറ്റിനിൽക്കുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 101:3). തിന്മയെ നോക്കരുതെന്ന് ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു (1 യോഹന്നാൻ 2:16; 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18), താൻ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതം പകർത്താതിരിക്കാൻ. മനുഷ്യർ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നു. “തിന്മ കേൾക്കരുത്; ദോഷം കാണരുത്; ചീത്ത പറയരുത്”

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment