നഥനയേലിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നഥനയേലിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള പഠനം വളരെ താല്പര്യമുണർത്തുന്നതാണ്. എബ്രായ ഭാഷയിൽ നഥനയേൽ എന്നാൽ “ദൈവം നൽകിയത്” എന്നാണ്. അവൻ ഗലീലിയിലെ കാനായിൽ നിന്ന് വന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:43) (യോഹന്നാൻ 21:2). നഥനയേൽ യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അതേസമയം മറ്റ് സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ (മാത്യൂ, ലൂക്കോസ്, മാർക്ക്) അവനെ “ബാർത്തലോമിയോ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഫിലിപ്പോസാണ് ഈ ശിഷ്യനെ യേശുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, “മോശെയും പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി – ജോസഫിന്റെ പുത്രനായ നസ്രത്തിലെ യേശു” (യോഹന്നാൻ 1:45. നഥനയേൽ അവനോട് പറഞ്ഞു. “നസ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരുമോ?” (വാക്യം 46) ഫിലിപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ പ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള നഥനയേലിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ പരിഹാസത്തിന്റെ ഒരു നിഴലുണ്ടായിരുന്നു, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഫിലിപ്പൊസ് അവനോട്, “വന്ന് കാണുക” (വാക്യം 46) കണ്ടുമുട്ടാൻ. യേശുവിന്റെ മുഖാമുഖം ഒരു നീണ്ട വാദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവായിരിക്കും.അങ്ങനെ, അത് ഇന്നാണ്.ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ തെളിവ് നേടാനുള്ള ഏക മാർഗം അത് അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ്.

നഥനയേൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു: ഇതാ, സാക്ഷാൽ യിസ്രായേല്യൻ, അവനിൽ വഞ്ചനയില്ല. (വി. 47). “ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി” (ലൂക്കോസ് 2:25) ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുകയും ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ആശയങ്ങൾക്കായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ചെറുതും എന്നാൽ ഭക്തിയുള്ളതുമായ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു നഥനയേൽ. ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേല്യൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പിൻഗാമിയാകണമെന്നില്ല (യോഹന്നാൻ 8:33-44), മറിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ് (യോഹന്നാൻ 8:39; പ്രവൃത്തികൾ 10:34, 35).

ആശ്ചര്യത്തോടെ നഥനയേൽ യേശുവിനോട്, “നിനക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം?” എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുംമുമ്പ് നീ അത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. (വി. 48). തന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുസ്തകം പോലെ തുറന്നുകിടക്കുന്നത് കണ്ട് ശിഷ്യൻ ഞെട്ടി.

ശിഷ്യൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, “റബ്ബീ, നീ ദൈവപുത്രനാണ്! നീയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ്!” (യോഹന്നാൻ 1:49). യേശുവിനെ “ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്” (Vs. 29, 36) എന്നും “ദൈവപുത്രൻ” (വാക്യം 34) എന്നും സ്നാപകൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വെളിച്ചത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമാണ് ശിഷ്യനെ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. ആ പ്രാർഥനയ്‌ക്കുള്ള മറുപടിയായി, യേശു ദൈവികനാണെന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകൾ അവനു ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ശിഷ്യൻ.

യേശു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നെ കണ്ടു, നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവയെക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും. അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ഉറപ്പായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഇനിമുതൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മേൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും” (വാക്യം 50,51). ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സഹവാസകാലത്ത് ഈ ശിഷ്യൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനിരുന്ന ദിവ്യത്വത്തിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ യേശു ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു.

നഥനയേൽ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിരുന്നു, ജീവിതാവസാനം വരെ അവനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ചു. സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം, ഈ ശിഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷ മിഷനറി പര്യടനം നടത്തി, അവിടെ അദ്ദേഹം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് കൊടുത്തതായി സിസേറിയയുടെ സഭാചരിത്രത്തിലെ യൂസിബിയസ് (5:10) പറയുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment