ദൈവാലയ നികുതി എന്തായിരുന്നു? നികുതി എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ ആലയനികുതി ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു: “യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ജനസംഖ്യ എടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരെ എണ്ണുമ്പോൾ അവരുടെ മദ്ധ്യേ ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ അവരിൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ജീവന്നുവേണ്ടി യഹോവെക്കു വീണ്ടെടുപ്പുവില കൊടുക്കേണം. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഷെക്കൽ … എല്ലാവരും … ഇരുപതു വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ളവർ … കൂടാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അതിനെ നിയമിക്കും …” (പുറപ്പാട് 30:12-16). ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു, ഈ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ മറുവില അവന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള അവരുടെ വിലമതിപ്പ് പ്രകടമാക്കി. ദശാംശം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് നിർബന്ധമല്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഒരു മതപരമായ കടമയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

നികുതി അര ഷെക്കൽ ആയിരുന്നു, അത് ഒരു ഔൺസിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് (5.7 ഗ്രാം) വരും. താൽമൂഡിലെ ശേകലിം എന്ന ലഘുലേഖ അനുസരിച്ച്, ക്ഷേത്രനികുതി വർഷം തോറും പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു, ഒരു സെൻസസ് ജനസംഖ്യ ഗണന സമയത്ത് മാത്രമല്ല. പെസഹാ, പെന്തക്കോസ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ഇത് ശേഖരിച്ചത്. 20 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള ഓരോ പുരുഷനും സൈനിക സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരും (2 ദിനവൃത്താന്തം 25:5) പൗരത്വത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരും അത് നൽകണം.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, മത്തായി 17:24-27-ൽ ദേവാലയനികുതി വീണ്ടും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ ദൈവാലയത്തിലെ മതനേതാക്കൾ പത്രോസിനോട് അത് അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, “നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ ക്ഷേത്രനികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ലേ?” ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ യേശുവിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നേതാക്കൾ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു വിവാദ പോയിന്റ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, യേശു അത് നൽകുമെന്ന് പത്രോസ് തിടുക്കത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ യേശു പിന്നീട് പത്രോസിനോട് വിശദീകരിച്ചു, “ശിമോനേ, നിനക്കെന്തു തോന്നുന്നു? ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്നോ അപരിചിതരിൽ നിന്നോ ആരിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമോ നികുതിയോ എടുക്കുന്നത്? പത്രോസ് അവനോട്, “അപരിചിതരിൽ നിന്ന്” എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു, “അപ്പോൾ പുത്രന്മാർ സ്വതന്ത്രരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നാം അവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാൻ, കടലിൽ പോയി, ഒരു കൊളുത്ത് ഇട്ടു, ആദ്യം വരുന്ന മത്സ്യത്തെ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ അതിന്റെ വായ് തുറന്നാൽ ഒരു കഷണം പണം കണ്ടെത്തും; അതെടുത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർക്കു കൊടുക്കുക” (മത്തായി 17:24-26). യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു, അതിനാൽ ഈ നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നിട്ടും അവൻ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുകയും അതിനായി നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

ആലയനികുതി പിരിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിന്റെ അര ഷെക്കൽ ചോദിക്കാൻ നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെങ്കിലും, അനാവശ്യ വിവാദം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളാൽ അവൻ അത് നൽകി. സത്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരുമായി അനാവശ്യമായ കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നതിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയാണ് (റോമർ 12:18; എബ്രായർ 12:14; 1 പത്രോസ് 2:12-15, 19, 20 ).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.