ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എവിടെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


“ദൈവത്തിന്റെ പർവതത്തിൽ” ഹോരേബിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് പ്രത്യക്ഷനായി. ഹോരേബും സീനായും ഒരേ പർവതത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണ് (പുറ. 19:11; ആവ. 4:10). എഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ, സീനായിയുടെ തെക്ക് മധ്യഭാഗത്തുള്ള പർവതശിഖരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹോരേബ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, “മോശയുടെ പർവ്വതം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജബൽ മൂസ.

ഹൊരേബിലെ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം സി. 7,500 അടി ഉയരവും അയൽ താഴ്‌വരകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1,500 അടി ഉയരവും. “സീനായ് മരുഭൂമി” (പുറപ്പാട് 19:2) ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അയൽപക്കത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമതലമായ എർ-റഹയിൽ നിന്ന് ഈ പർവ്വതം കാണുന്നില്ല. ഈ സമതലത്തിൽ ധാരാളം ആളുകളെ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നീരുറവകളുമുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, അതേ പർവതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശിഖരമായ റാസ് എസ്-സഫ്സാഫ് (c. 6,600 അടി), സമതല എർ-റഹയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, പ്ലെയിൻ എർ-റഹയെ സീനായ് മരുഭൂമിയുമായി പരമ്പരാഗതമായി തിരിച്ചറിയുന്ന പല ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും, സീനായ് പർവതത്തെ ജബൽ മൂസയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം റാസ് എസ്-സഫ്സാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മറ്റു ചില ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾ നിയമത്തിന്റെ പർവതത്തെ ജബൽ സെർബലുമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഏകദേശം 15 മൈൽ അകലെയാണ്. ജബൽ മൂസയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്, മുഴുവൻ സിനായ് ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പർവതമായി. ജബൽ സെർബലിന്റെ ഉയരം സി. 6,750 അടി. ഇത് ഭൂപ്രദേശത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഏകദേശം 2,000 അടി ഉയരമുള്ള വാദി ഫെയ്‌റനിൽ നിന്ന് കുത്തനെ ഉയർന്നുകിടക്കുന്നു.

ഉയർച്ചയിലെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ജെബൽ സെർബലിന്റെ മഹത്വത്തിന് കാരണം. ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ ഹോരേബും വാദി ഫെയ്‌റാനിൽ പുറപ്പാടിലെ “സീനായ് മരുഭൂമി”യും കാണുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ജബൽ സെർബലിനെ സീനായ് പർവതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ജബൽ മൂസയെ സീനായ് പർവതവുമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ, ഹൊരേബ് ജെബൽ മൂസയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആരുടെ കുന്നുകളിൽ വിശുദ്ധ കാതറിൻ ആശ്രമം ഉണ്ട്, അവിടെ ടിഷെൻഡോർഫ് കോഡെക്സ് സിനൈറ്റിക്കസ് (ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ കൈയെഴുത്തുപ്രതി,) കണ്ടെത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള റാസ് എസ്-സഫ്സാഫ്. , അല്ലെങ്കിൽ ജബൽ സെർബൽ പോലും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment