BibleAsk Malayalam

തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമം എങ്ങനെയാണ് പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത്?

മതിയായ സമയവും അവസരവും നൽകിയാൽ പരിണാമം സാധ്യമാണോ എന്നറിയാൻ ബഹുമാന്യരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പരിണാമം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അവർ നിഗമനം ചെയ്തു. ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമമാണ്.

തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു

തെർമോഡൈനാമിക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം പൊതുവെ വർദ്ധിപ്പിച്ച എൻട്രോപ്പിയുടെ നിയമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അളവ് അതേപടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ (ആദ്യ നിയമം), ദ്രവ്യത്തിന്റെ/ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കാലക്രമേണ ക്രമേണ വഷളാകുന്നു, അതായത്, കാലക്രമേണ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായിത്തീരുന്നു. ഇത് ഭാഗികമായി ക്ഷയത്തിന്റെ ഒരു സാർവത്രിക നിയമമാണ്; എല്ലാം ആത്യന്തികമായി തകരുകയും കാലക്രമേണ ശിഥിലമാകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആത്യന്തിക കാരണം. എല്ലാം ക്രമേണ മാറുന്നതായി തോന്നുന്നു, അലങ്കോലം വർദ്ധിക്കുന്നു. രണ്ടാം നിയമത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്.

അതിനാൽ, സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്താൽ, രാസ സംയുക്തങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ലളിതമായ വസ്തുക്കളായി വിഘടിക്കുന്നു; അവ ആത്യന്തികമായി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നില്ല. ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (താരതമ്യേന വലിയ അളവിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ ചെലവിലൂടെയും രൂപരേഖ പകർന്ന് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും). എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം നേർവിപരീതം എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കില്ല.

ശതകോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി മുകളിലേക്ക് വികസിക്കുകയും കൂടുതൽ ചിട്ടയുള്ളതും സങ്കീർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരിണാമവാദം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ അടിസ്ഥാന നിയമം (2nd Law of Thermodynamics) വിപരീതമായി പറയുന്നു. സമ്മർദം താഴോട്ടാണ്, ലളിതവൽക്കരണത്തിലേക്കും ക്രമക്കേടിലേക്കും.

ചാൾസ് ഡാർവിൻ തന്റെ “ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനസംഖ്യ തലമുറകളായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പരിണാമം അലങ്കോലത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചിട്ടയായ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറയുന്നു.

പരിണാമം താഴ്ന്ന ക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ക്രമത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാം കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് ഈ നിയമം കാണിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ല പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നതാണ്. ഡാർവിന്റെ ആശയം കേവലം ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ലെന്നും തെർമോഡൈനാമിക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം പ്രകൃതിനിയമമാണെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

രണ്ടാം നിയമം മറികടന്നോ? അല്ല, വിദഗ്‌ധനായ ഫ്രാങ്ക്‌ എ. ഗ്രെക്കോ പറയുന്നു: “‘താപഗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം മറികടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ നൽകാനാകും.” ഫ്രാങ്ക് ഗ്രെക്കോ, “തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമത്തിൽ,” അമേരിക്കൻ ലബോറട്ടറി, വാല്യം. 14 (ഒക്ടോബർ 1982), പേ. 80-88.

ഈ നിയമം നിരാകരിക്കാൻ പരീക്ഷണാത്മക തെളിവുകളൊന്നുമില്ല, ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരായ ജി.എൻ. Hatspoulous ആൻഡ് ഇ.പി. Gyftopoulos: “രണ്ടാം നിയമത്തിനോ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്കോ ​​വിരുദ്ധമായ ഒരു പരീക്ഷണവും ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല…” E.B. സ്റ്റുവർട്ട്, ബി. ഗാൽ-ഓർ, എ.ജെ. ബ്രൈനാർഡ്, എഡിറ്റർമാർ, ഡിഡക്റ്റീവ് ക്വാണ്ടം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് (ബാൾട്ടിമോർ: മോണോ ബുക്ക് കോർപ്പറേഷൻ, 1970), പേ. 78.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: