തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഈസ്റ്റർ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഈസ്റ്റർ

യഥാർത്ഥ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഈസ്റ്റർ എന്ന പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ബൈബിളിന്റെ കിംഗ് ജെയിംസ് പരിഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. “അവനെ പിടിച്ചശേഷം പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ടു ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിറുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചു തടവിലാക്കി അവനെ കാപ്പാൻ നന്നാലു ചേവകരുള്ള നാലു കൂട്ടത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 12:4). മുമ്പത്തെ വാക്യത്തിൽ, പെസഹാ പെരുന്നാളിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു (നീസാൻ 15-ന് ആരംഭിച്ച രാത്രിയിൽ പെസഹാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു), പെരുന്നാൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. 21ന്.

കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പ് ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ “പെസഹാ” എന്നർത്ഥം വരുന്ന “പസ്ച” (ഹീബ്രു: പെസാച്ച്) എന്ന പദമാണ്, കൃത്യമായ എല്ലാ വിവർത്തനങ്ങളും ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മുഴുവൻ പെസഹാ വിരുന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അതിലെ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല.

ഈസ്റ്റർ എന്ന വാക്കിന് പുറജാതീയ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ഉത്ഭവമാണ്, വസന്തത്തിന്റെ ദേവതയായ നോർസ് ഈസ്ട്രിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ആരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും വസന്ത equinox (രാവും പകലും തുല്യ ദൈർഘ്യമുള്ള) ദിനത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട്, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഈസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പുരാതന റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആഘോഷവും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായി ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള കഴിവാക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളുമായി കലർത്തി. റോമൻ ബിഷപ്പുമാർ അതിന്റെ ആഘോഷം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചു (യൂസേബിയസ് സഭാചരിത്രം വി. 23-25). ഈ ആചാരം, ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തിന് സഹായകമായി.

ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ, ഈസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസത്തെ ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കരുത്. കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് (റോമർ 6:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment