തന്റെ അമ്മയെ “സ്ത്രീ” എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു അനാദരവോടെയാണോ പെരുമാറിയത്?

BibleAsk Malayalam

തന്റെ അമ്മയെ “സ്ത്രീ” എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു അനാദരവ് കാണിച്ചില്ല. 30 വയസ്സ് വരെ, യേശു തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വസ്ത പുത്രനായി തുടരുകയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ എല്ലാ കടമകളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഒരു നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് കുരിശിൽ വെച്ച്, യോഹന്നാൻ മറിയത്തെ തന്റെ അമ്മയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയപ്പോൾ (യോഹന്നാൻ 19:26).

ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ, തന്റെ പിതാവ് ദൈവമാണെന്ന് അവൻ അവരോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു (ലൂക്കാ 2:49). അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, അവനും അവന്റെ അമ്മയായ മറിയവും തമ്മിൽ ഒരു സ്ഥിതിമാറ്റം ആവശ്യമായിരുന്നു, കാരണം, മിശിഹായെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ആരും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല.

സ്നാനത്തിനു ശേഷം യേശു ഔദ്യോഗികമായി ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചു, താമസിയാതെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ പൊതു പരിപാടികളിലൊന്ന് കാനായിലെ ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 2:1-10). ഈ സംഭവത്തിൽ മറിയ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ യേശുവിന്റെ സ്നാനം, മരുഭൂമിയിൽ 40 ദിവസം കാണാതാകൽ, വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മകനെ മിശിഹായാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ, താൻ മിശിഹായായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗികമായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായി അവൾ യേശുവിനെ സമീപിച്ചു. വിവാഹ ആതിഥേയരുടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നുവെന്ന് അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു. അവന്റെ പക്കൽ പണമില്ലെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ഈ രീതിയിൽ അവൻ തന്നെത്തന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അമാനുഷികമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ക്രിസ്‌തു അവളോട്‌ മറുപടി പറഞ്ഞു, “സ്‌ത്രീയേ, നിന്റെ ഉത്‌കണ്‌ഠയ്‌ക്ക്‌ എന്നോട്‌ എന്തു ബന്ധമുണ്ട്‌? എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല” (യോഹന്നാൻ 2:4). താൻ മിശിഹായായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ലെന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ എന്നതിനുപകരം അവളുടെ സ്ത്രീയെ വിളിക്കുന്നതിൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക് അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൻ മിശിഹാ എന്ന നിലയിൽ അവളുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലല്ല, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാണെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും, അവൻ പറയുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ അവൾ ദാസന്മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തി എന്നതിൽ അവൾക്ക് അവനിൽ വ്യക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 2:5). യേശു നിശ്ശബ്ദമായി അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിച്ചു, എന്നാൽ ആ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് താനാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുമ്പ് വിവാഹ വിരുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവൾ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവൻ അവളെ കാണിച്ചു.

പിന്നീട് അവന്റെ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ, മറിയവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരും അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടം കാരണം അവർക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, അവരുടെ അടുക്കൽ വരാൻ അവർ അവനെ അയച്ചു, എന്നിട്ടും ക്രിസ്തു അവരുടെ വിളിയോട് പ്രതികരിച്ചില്ല, അതിനാൽ അവൻ മറിയത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലല്ലെന്ന് വീണ്ടും കാണിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരന്മാരും” (ലൂക്കാ 8:19-21).

യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ, മറിയ തനിക്കു മുകളിൽ ആണെന്ന് അവൻ ഒരു സൂചനയും നൽകിയില്ല. അവൾ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായിരുന്നില്ല, യേശു ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉപകരണമായിരുന്നു അവൾ. മറിയ ക്രിസ്തുവിനെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷകനായ മിശിഹായായി കാണണം (ലൂക്കാ 1:47).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: