ഡിഎൻഎ ആകസ്മികമായി പരിണമിച്ചതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഓരോ കോശത്തിലും സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ചെറുതും ജീനുകളെ വഹിക്കുന്നതുമായ ക്രോമസോമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ക്രോമസോമുകൾക്കുള്ളിൽ ഡിഎൻഎ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഘടനയുണ്ട്, ഇത് കോഡ് ചെയ്ത പാരമ്പര്യ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ തന്മാത്രയാണ്. ഡിഎൻഎയിൽ കെമിക്കൽ “നിർമാണ കട്ടകളുടെ” രണ്ട് നീണ്ട “ചങ്ങലകൾ” ഒരുമിച്ച് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരിൽ, ഡിഎൻഎയുടെ ഇഴകൾ ഏകദേശം 2 യാർഡ് നീളമുള്ളതാണ്, എന്നാൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനം ഒരു ട്രില്യണിൽ താഴെയാണ്. ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പോലെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുടിയിഴയേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് കനം കുറഞ്ഞതാണ് ഡിഎൻഎയുടെ ഒരു തണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് 500 തവണ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം നിറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഡിഎൻഎയുടെ ഒരു പിൻഹെഡിന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കോഡ് (രഹസ്യചിഹ്നാവലി) അടങ്ങിയ കോശങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. രാസവസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ കലർന്നാലും, അവ ഡിഎൻഎ സർപ്പിളുകളോ ഇന്റലിജന്റ് കോഡുകളോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇതാ:

ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഫ്രെഡ് ഹോയ്‌ലും എൻ. ചന്ദ്ര വിക്രമസിംഗും പ്രകൃതിദത്ത പ്രക്രിയകൾ വഴി ജീവന്റെ രൂപീകരണ സാധ്യതകൾ കണക്കാക്കി. ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചേക്കാവുന്ന 40,000 ശക്തിയിൽ 10-ൽ 1 സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അവർ കണക്കാക്കി. 10 മുതൽ 40,000 പവർ, അതിനു ശേഷം 40,000 പൂജ്യങ്ങൾ ഉള്ള 1 ആണ്!

“…ജീവിതത്തിന് ക്രമരഹിതമായ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടാകില്ല… പ്രശ്‌നമെന്തെന്നാൽ, രണ്ടായിരത്തോളം എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട്, അവയെല്ലാം ക്രമരഹിതമായ ട്രയലിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത 10 മുതൽ 40,000 പവർ വരെയുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, ഇത് അതിരുകടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭാവ്യതയാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഓർഗാനിക് സൂപ്പ് അടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പോലും നേരിടേണ്ടിവരും.

സാമൂഹികമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ, ഭൂമിയിലാണ് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം കൊണ്ടോ ഒരാൾ മുൻവിധി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ലളിതമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഈ ആശയത്തെ കോടതിക്ക് പുറത്ത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. “സ്വാഭാവിക” പ്രക്രിയകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിലൂടെയാണ് കാഴ്ച സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്… ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ സംയോജനത്തിനു വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്… ആവശ്യം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്, ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പ് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, വലുതും മികച്ചതുമായ ഒരു ജൈവ രസം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകില്ല. ഫ്രെഡ് ഹോയ്‌ലും എൻ. ചന്ദ്ര വിക്രമസിംഗും, ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിണാമം [ആൽഡിൻ ഹൗസ്, 33 വെൽബെക്ക് സ്ട്രീറ്റ്, ലണ്ടൻ W1M 8LX: J.M. Dent & Sons, 1981), പേ. 148, 24,150,30,31). രസതന്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. ഗ്രെബ് എഴുതി: “ആ ജൈവ പരിണാമത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിലെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിത രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം, ഡിഎൻഎ ജനിതക കോഡിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യർ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ഗവേഷകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ I.L കോഹൻ എഴുതി: “ആ നിമിഷത്തിൽ, DNA/RNA സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, പരിണാമവാദികളും സൃഷ്ടിവാദികളും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു… DNA/RNA യുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവു മായിരുന്നു….ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ. , പ്രോബബിലിറ്റി സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്ന ഏകദേശം 6,000,000 ഇനം സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച മെക്കാനിസത്തിന് എതിരായി പരിണാമത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.

പരിണാമവാദിയായ മൈക്കൽ ഡെന്റൺ എഴുതി: “അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ തരം കോശങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത വളരെ വലുതാണ്, അത്തരം ഒരു വസ്തുവിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ, വലിയ അസംഭവ്യമായ, ഒരു സംഭവത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.അത്തരമൊരു സംഭവം ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.”

ഡോ വൈൽഡർ-സ്മിത്ത് എഴുതി: “ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ, കോശത്തിന്റെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ കോശത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളിലും തന്മാത്രകളിലും വസിക്കാത്ത വിവരങ്ങളാൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഈ ഇഴകൾ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയലിനെയും കാര്യത്തെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. രചയിതാവ് ആദ്യം ഒരു സെൽ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് എഴുതി… അങ്ങനെ സെൽ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു…”

അവസാനമായി, ഗവേഷകനായ സർ ഫ്രെഡ് ഹോയിൽ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ കോശം യാദൃശ്ചികമായി ഉത്ഭവിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നത് “ഒരു ജങ്ക് യാർഡിലൂടെ വീശുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ബോയിങ് 747 കൂട്ടിച്ചേർക്കും” എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയാണ്.

ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ബുധിതീവ്രതയുള്ള രൂപകൽപ്പനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സാധ്യതകൾ വളരെ അനുകൂലമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.