ജോസഫിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

Author: BibleAsk Malayalam


ജോസഫിന്റെ കഥ (ഉൽപത്തി അധ്യായം 37-50) ദൈവപരിപാലനത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ദൈവം എപ്പോഴും ജോസഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. ജോസഫിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന് 12 ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ജോസഫിന്റെ പ്രിയപത്നിയായ റാഹേലിന്റെ മകനായതുകൊണ്ടും അവൻ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ടും തന്റെ മറ്റു മക്കളെക്കാൾ ജോസഫിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, ജേക്കബ് തന്റെ മകന് പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരു കോട്ട് വാങ്ങി, അത് അവന്റെ മറ്റ് മക്കളെ അസൂയപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി. ജോസഫിനെ  തന്റെ സഹോദരന്മാരും ജേക്കബും ലിയയും (അവരുടെ അമ്മ) വണങ്ങുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങൾ കണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ വെറുപ്പുളവാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം യാക്കോബ് ജോസഫിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കാൻ അയച്ചു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരന്മാർക്ക് വെറുപ്പും പകയും നിറഞ്ഞു, അവനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടു. അവർ അവനെ അടിമക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് വിറ്റു. വ്യാപാരികൾ ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിൽ പോത്തിഫർ എന്ന ധനികന് വിറ്റു. കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ട്, യോസേഫ് പോത്തിഫറിന്റെ വിശ്വാസം സമ്പാദിച്ചു, അവൻ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ചുമതല അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു. അവൻ അവൾക്ക് വഴങ്ങാത്തപ്പോൾ, അവൾ അവനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ നുണ കെട്ടിച്ചമച്ചു, അത് അവളുടെ ഭർത്താവ് ജോസഫിനെ ജയിലിലടക്കാൻ കാരണമായി.

ജയിലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, ജോസഫിന്റെ കഠിനാധ്വാനം അവനെ തടവുകാരുടെ ഒരു മേൽവിചാരകനാക്കിത്തീർത്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രധാന ബട്ട്ലറെയും രാജാവിന്റെ ബേക്കറിനെയും കണ്ടുമുട്ടി. ഒരു രാത്രിയിൽ, രണ്ടുപേരും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. അവർ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ജോസ്‌പ്പിനോട് വിവരിച്ചപ്പോൾ, അവ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവന് കഴിഞ്ഞു. ബേക്കർ താമസിയാതെ മരിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു, പക്ഷേ ബട്ട്ലർ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തും. രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ അവനെ ഓർക്കാൻ അവൻ പാനപാത്രവാഹകനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ ഫറവോന്റെ മുമ്പാകെ അവന്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന ബട്ട്ലർ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അവനെ മറന്നു.

ഒരു ദിവസം ഫറവോൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു, സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം അറിയാൻ സഹായിക്കാൻ അവൻ തന്റെ ജ്ഞാനികളെ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷേ അവർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ, സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള സമ്മാനം ജോസഫിനുണ്ടെന്ന് ബട്ട്ലർ ഓർത്തു, അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് ഫറവോനോട് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ രാജാവ് തടവുകാരനെ ഉടൻ അയയ്ക്കുന്നു. ഏഴു വർഷം ക്ഷാമം വരാനിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും സമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ക്ഷാമത്തിനായി ഈജിപ്തിനെ പൂർണമായി സജ്ജരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ജോസഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഫറവോൻ എബ്രായരുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കി, ഈജിപ്ത് ദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേധാവിയായി അവനെ രണ്ടാമനായി നിയമിച്ചു.

ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ, യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നു, പക്ഷേ അവർ ജോസഫിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ അവർ അവനെ വണങ്ങി. പിന്നീട്, ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ഈജിപ്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു.

യാക്കോബ് മരിച്ചപ്പോൾ, ജോസഫ് തങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അവന്റെ സഹോദരന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, അവർ അവന്റെ പ്രീതിക്കായി യാചിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.യോസേഫ് അവരോടു: നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു ഇരിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു; ദൈവമോ, ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന്നു ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന്നു അതിനെ ഗുണമാക്കിത്തീർത്തു” (ഉല്പത്തി 50:19-20).

തങ്ങളുടെ സഹോദരനെ അടിമത്തത്തിന് വിറ്റുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ വലിയ തിന്മ ചെയ്തു. കൂടാതെ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അന്യായവും വളരെ വേദനാജനകവുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കരുതലിലൂടെ ഈ തിന്മകളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു, അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അവയെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു (റോമർ 8:28).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment