ജാഷറിന്റെ പുസ്തകം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ജാഷറിന്റെ പുസ്തകം

ജാഷറിന്റെ പുസ്തകം (ജാഷർ) അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “നേരുള്ളവരുടെ പുസ്തകം” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സുറിയാനി അതിനെ “സ്തുതികളുടെ പുസ്തകം” അല്ലെങ്കിൽ “ഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങളുമായും വ്യക്തികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഈ പുസ്തകമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടതു മുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ.

ബൈബിളിലെ ജാഷറിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ

പഴയനിയമത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ യാഷറിന്റെ പുസ്തകം നേരിട്ട് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബേത്ത് ഹോറോൺ യുദ്ധത്തിൽ പകൽ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് സൂര്യനെ തടഞ്ഞതും ഐജലോൺ താഴ്‌വരയിൽ ജോഷ്വയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേല്യർക്ക് വിജയം നൽകിയതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നതുമായ ആദ്യ പരാമർശം കണ്ടെത്തുന്നു.

ശൗൽ രാജാവിന്റെയും മകൻ ജോനാഥന്റെയും മരണത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുതിയ വില്ലിന്റെ വിലാപത്തെ പരാമർശിച്ച് യാഷെർ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, LXX-ൽ “പാട്ടിന്റെ പുസ്തകം” പരാമർശിക്കുന്നു, അത് ജാഷറിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു റഫറൻസായിരിക്കാം.

ഉള്ളടക്കം

പുസ്‌തകം മുഴുവനായും, ഗദ്യ ആമുഖങ്ങളാൽ അകമ്പടിയോടെയുള്ള ബല്ലാഡുകൾ (നാടൻപാട്ടുകൾ), നായകന്മാർ-ദൈവഭക്തരായ ആളുകൾ-അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നേടിയതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങൾ നടന്നതിനാൽ അത് വ്യക്തമായി ശേഖരിച്ചു.

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന അസാധാരണ സംഭവം നടന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ജോഷ്വ ഗിബിയോൻ യുദ്ധം തന്റെ മരണത്തിന് അൽപ്പം മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവത്തിന്റെ കഥയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഈ പ്രത്യേക ബാലഡ് അതിന്റെ ഗദ്യ ആമുഖത്തോടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു.

ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ

ദൈവമക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട മറ്റു പല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്: കർത്താവിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെ പുസ്തകം (സംഖ്യകൾ 21:14)), സാമുവൽ ദി സീറിന്റെ പുസ്തകം, നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം, ഗാഡ് ദി സീറിന്റെ പുസ്തകം (1 ദിനവൃത്താന്തം 29:29). പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളാൽ, എല്ലാ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും കാനോനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. യേശു ചെയ്തതെല്ലാം തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് സമാനമായ ഒരു കാരണം യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ നൽകുന്നു: “യേശു ചെയ്തതു മറ്റു പലതും ഉണ്ടു; അതു ഓരോന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തന്നേയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. “(യോഹന്നാൻ 21:25).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment