ജലപ്രളയത്തിന്റെ കഥ ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണോ?

BibleAsk Malayalam

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കഥ ബാബിലോണിയൻ ഇതിഹാസമായ ഗിൽഗമെഷിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സന്ദേഹവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിന് നിർണായകമായ ഒരു തെളിവും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ബൈബിളിൽ മറ്റ് മതങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, കെട്ടുകഥകൾ എന്നിവയുമായി സാമ്യമുള്ള നിരവധി കഥകൾ ഉണ്ട്. ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം ഒരു ഇതിഹാസമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പല ലിബറൽ പണ്ഡിതന്മാരും പോലും ബൈബിളിനെ ഒരു ചരിത്രകൃതിയായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.

ഗിൽഗമെഷിൻറെ വിശദീകരണം ഏറ്റവും പഴയ അംശംങ്ങളുടെ കാലസംഖ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉല്പത്തിയുടെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവകാലത്തേക്കാൾ പഴയതാണെന്ന്. പക്ഷേ, ബൈബിൾ രേഖകൾ വാക്കാലുള്ള പാരമ്പര്യമായോ നോഹയിൽ നിന്ന് ഗോത്രപിതാക്കൾ മുഖേനയും ഒടുവിൽ മോശയിലേക്കും കൈമാറിയ രേഖാമൂലമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവലം പുനർനിർമ്മിച്ച സുമേറിയൻ വിവരണങ്ങളേക്കാൾ പഴയതാക്കി. യഥാർത്ഥ ബൈബിളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക കഥയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

ആഗോള പ്രളയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കഥ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംഭവമായി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലൂക്കോസ് 17: 26-30 ലും മത്തായി 24: 39 ലും മഹാപ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം കർത്താവ് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു, ഇനിപ്പറയുന്ന സമാന്തരം വരച്ചപ്പോൾ:

“നോഹയുടെ കാലത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്തും സംഭവിക്കും. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ ദിവസം വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിനു കൊടുത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു. ലോത്തിന്റെ കാലത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നേ; അവർ തിന്നു, കുടിച്ചു, വാങ്ങി, വിറ്റു, നട്ടു, പണിതു; എന്നാൽ ലോത്ത് സൊദോമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട നാളിൽ ആകാശത്തുനിന്നു തീയും ഗന്ധകവും പെയ്തു അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു; മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിലും അങ്ങനെ തന്നേ ആയിരിക്കും.”

ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തന്റെ നാളിലെ യഹൂദന്മാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിനാശം കർത്താവ് പ്രവചിച്ചു. ഉല്പത്തി 6-8-ലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നാശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ചർച്ച ചെയ്ത സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവൻ സൊദോമിന്റെ നാശത്തോടൊപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ വെച്ചു, തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഭക്തികെട്ടവരുടെ നാശത്തോടൊപ്പം അവൻ അതിനെ ചേർത്തുവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഒരു ആഗോള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉല്പത്തി വിവരണം ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയായി യേശു അംഗീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യേശുവിലും അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല വസ്തുതാപരമായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ച കണക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ. അവന്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം (1 പത്രോസ് 2:22), അമാനുഷിക അത്ഭുതങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 20:30), മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം (ലൂക്കാ 24) എന്നിവ കാരണം യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x