ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ വിജയകരമായ പ്രവേശനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കുരിശുമരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്‌ച യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത്‌ കയറി ജറുസലേമിലേക്ക്‌ ജയാഘോഷ യാത്ര നടത്തിയെന്നും, ദൈവത്തെ സ്‌തുതിച്ചുകൊണ്ട്‌ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളുടെ മേലങ്കികളും ഈന്തപ്പനകളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവന്റെ മുമ്പിൽ വിതറി എന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “വരുന്നതായ രാജ്യം, നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ രാജ്യം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ; അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോശന്നാ എന്നു ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു!” (മർക്കോസ് 11:10).

തന്റെ വിജയകരമായ പ്രവേശനത്തിലൂടെ, യേശു സക്കറിയയുടെ പ്രവചനം നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു, “സീയോൻ പുത്രിയേ, ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിന്റെ രാജാവു നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറിവരുന്നു” (സക്കറിയ 9:9). ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഉപവാക്യം യെശയ്യാവു 62:11. സാമ്യമുള്ളതാണ്.

പുരാതന കാലത്തെന്നപോലെ, യേശു നഗരത്തിൽ രാജകീയ പ്രവേശനം എന്ന ആചാരം പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട രാജാവായി അവൻ തന്നെത്തന്നെ ഇസ്രായേലിന് സമർപ്പിച്ചു (2 ശമു. 7:12, 13; മത്താ. 1:1; പ്രവൃത്തികൾ 2:30). “യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്” (ലൂക്കോസ് 23:3; യോഹന്നാൻ 18:33, 34, 37) എന്ന പദവി യേശു അംഗീകരിച്ചു, എന്നാൽ “ എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല” (യോഹന്നാൻ 18:36) എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തിടുക്കപ്പെട്ടു.

ഈ പ്രവേശനം തന്നെ കുരിശിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശ്രദ്ധ അവനിലേക്ക് തിരിയാൻ അവൻ അതിലൂടെ കടന്നുപോയി. മിശിഹായും പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകണം താനാണെന്നു അറിയിക്കാൻ .

ആ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, യേശു വീണ്ടും യഹൂദന്മാരുടെ മിശിഹാ-രാജാവായി പ്രവർത്തിച്ചു, അവൻ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വ്യാപാരികളെ പുറത്താക്കി, പണമിടപാടുകാരുടെ മേശകൾ മറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “എന്റെ വീട്, ”എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുമോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി” (മർക്കോസ് 11:17). ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യേശു തന്റെ രാജകീയ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു, തന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പൂർണ്ണമായ അവസരം ലഭിക്കും (വാ. 1, 5).

വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ, യേശു ജറുസലേമിലേക്ക് സവാരി ചെയ്‌തു കുരിശിൽ കയറി, അവിടെ, തോൽവിയിൽ, “യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്” (യോഹന്നാൻ 19:19) എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുൾക്കിരീടം ധരിച്ചു, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, അവൻ ഒരു ശക്തനായ ജേതാവായി മരിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലെ ഇരുട്ടിന്റെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികളെ അവൻ എന്നെന്നേക്കുമായി ജയിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ “മങ്ങിയ ഭാവി സൂചന” ആയിരുന്നു വിജയാഹ്ലാദ പ്രവേശനം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.