ചക്രത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള ചക്രം എന്നാണോ യെഹെസ്‌കേൽ യേശുവിനെ പരാമർശിച്ചത്? യേശു സീയോന്റെ ശാഖയാണെന്ന് യേരെമ്യാവ്‌ പറഞ്ഞോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യെഹെസ്കേലിൻറെ ദർശനത്തിൽ, ചക്രത്തിനുള്ളിലെ ചക്രത്തിന്റെ പരാമർശം യേശുവിനെക്കുറിച്ചല്ല. വാക്യം പറയുന്നു, “ചക്രങ്ങളുടെ രൂപവും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും രത്നക്കല്ലിന്റെ നിറം പോലെയായിരുന്നു, നാലിനും ഒരേ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രൂപം, ഒരു ചക്രത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ചക്രമായിരുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 1:16).

യെഹെസ്‌കേൽ 1:16-ലെ വിവരണം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം ബൈബിളിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരണങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യെഹെസ്‌കേൽ പ്രവാചകൻ താൻ കണ്ടത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചു, അത് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വളരെ അന്യമായിരുന്നു.

ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ചക്രങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലായി കാണുന്നു, അത് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ചക്രങ്ങൾ തിരിയുന്നു, തക്കസമയത്ത് അവയെ ഉയർത്തും. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വീമ്പിളക്കുന്ന അഹങ്കാരികൾ ദൈവത്താൽ തള്ളപ്പെടും.

ദൈവപരിപാലനയുടെ ശുശ്രൂഷകരായി മാലാഖമാരെ നിയമിക്കുന്നു. ജീവികളുടെ ആത്മാവ് ചക്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; മാലാഖമാരെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതേ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും വിശുദ്ധിയും, ഈ താഴ്ന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവരാൽ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു.

ചക്രത്തിന് നാല് മുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എല്ലാ ദിശകളിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവാധീനത്തിന്റെ വിനിയോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇരുണ്ടതും ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചക്രങ്ങൾ നീങ്ങി.

ചക്രങ്ങളുടെ വളയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരമ്പുകൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു, ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ അവയെ നോക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ ഉയരവും ആഴവും സംബന്ധിച്ച പരിഗണന വിശ്വാസികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവാദീനത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.