ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ?

ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടണോ വേണ്ടയോ എന്നത് പഴയ ചോദ്യമാണ്. യേശുവിന്റെ നാളിലെ മതനേതാക്കന്മാർ അവനെ കുടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവനും യഹൂദന്മാരും നികുതി കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യം. ഈ കഥ അപ്പോസ്തലനായ മർക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിലും 13-17 വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നികുതി അടക്കാൻ യേശു വിസമ്മതിച്ചാൽ, മതനേതാക്കന്മാർക്ക് അവനെ ഒരു നികുതി കുറ്റക്കാരനും നിയമലംഘകനുമായി അവനെ റോമൻ അധികാരികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അവൻ സീസറിന് നികുതി നൽകിയാൽ, ഇസ്രായേലിലെ ഒരു വിജാതീയനും വിദേശിയുമായ ഭരണാധികാരിക്ക് നികുതി നൽകിയതായി അവർക്ക് ആരോപിക്കാം. അവർ തന്നെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് യേശു മനസ്സിലാക്കി, “കൈസർക്കുള്ളതു കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു” (മർക്കോസ് 12:17). ഈ ഉത്തരത്തിലൂടെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ല പൗരന്മാരായി തങ്ങളുടെ കടമകൾ ചെയ്യാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ പൗരാവകാശ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടണം: ജൂറികളിൽ സേവിക്കുക, നികുതി അടയ്ക്കുക, വോട്ടുചെയ്യുക, ഏറ്റവും മികച്ച യോഗ്യതയുള്ളവരെന്ന് അവർ കരുതുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും നിലവാരങ്ങൾ പൊതു സംവാദത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം. സ്‌കൂൾ ബോർഡുകൾ മുതൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് വരെ ധാർമ്മികവും പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അവർ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം.

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവിക മാതൃക

ക്രിസ്ത്യാനികൾ “എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സമാധാനത്തോടെ” നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 12:14). വ്യവസ്ഥാപിത ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്തതയും അവരുടെ മാതൃകാപരമായ പൗരത്വവും അവരുടെ ദേശസ്നേഹത്തെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യമായി വീക്ഷിക്കാൻ കാഴ്ചക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ആളുകൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ലോകത്തിന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം (മത്തായി 5:16). അതിനാൽ, നമ്മുടെ വെളിച്ചങ്ങൾ പ്രകാശിക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യർ നമ്മിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനാണ് (മത്തായി 6:31-34; യോഹന്നാൻ 6:27).

എല്ലാ ഭരണ അധികാരികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, “അതിനാൽ സകലമനുഷ്യർക്കും നാം സർവ്വഭക്തിയോടും ഘനത്തോടുംകൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകലഅധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യേണം എന്നു ഞാൻ സകലത്തിന്നും മുമ്പെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. . എന്തെന്നാൽ, ഇത് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും സ്വീകാര്യവുമാണ്” (1 തിമോത്തി 2:1-3). “എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും” ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ആത്മാർത്ഥവും നയപരവുമായ താത്‌പര്യത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്‌തീയ സന്ദേശത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് തന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദർശം നിറവേറ്റുന്നു.

ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല

യേശു പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല. എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതാണെങ്കിൽ, ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്റെ ദാസന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ രാജ്യം ഇവിടെനിന്നുള്ളതല്ല” (യോഹന്നാൻ 18:36). അവന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൃപയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ലോകത്തെ നിത്യജീവിതത്തിനായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ആത്യന്തികമായി എല്ലാവരുടെയും അധിപനായ ഒരു പരമാധികാരിയായ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് (ദാനിയേൽ 2:21). പ്രസിഡന്റുമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും കീഴിലാണ് (ദാനിയേൽ 4:17). കുറേക്കാലം തിന്മയെ അതിന്റെ വഴി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവൻ അനുവദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഒടുവിൽ, അവൻ ഇടപെടുകയും ദുഷ്ടശക്തികളെ ലോകരക്ഷയ്‌ക്കായുള്ള അവന്റെ പദ്ധതികളിൽ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കതിരിക്കുയും ചെയ്യും. കർത്താവ് ആസൂത്രണം ചെയ്താലും അനുവദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെട്ടാലും, മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നത് അവന്റെ ദൈവീക ഹിതത്തിന് വിധേയമാണ്, കൂടാതെ അവന്റെ ഭരണ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ യുഗങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് (റോമർ 13:1).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.