കുഷ്ഠരോഗിയെ അശുദ്ധരായി കണക്കാക്കിയിട്ടും യേശു അവനെ സ്പർശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ രോഗശാന്തിക്കായി അപേക്ഷിച്ചതായി അപ്പോസ്തലനായ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അഭ്യർത്ഥന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു: “നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും” (അദ്ധ്യായം 1:40). കുഷ്ഠരോഗി തന്റെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് പ്രയാസങ്ങളുമായി മല്ലിടുകയായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി, അറിയപ്പെടുന്നിടത്തോളം, 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നാമന്റെ രോഗത്തിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചതായി ഒരു രേഖയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അശുദ്ധനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവനെപ്പോലുള്ള ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ യേശു എന്തിനാണ് തൊടുന്നത്.

രണ്ടാമതായി, യഹൂദന്മാർ കുഷ്ഠരോഗത്തെ പാപത്തിന്റെ ന്യായവിധിയായി കണക്കാക്കി, അതിനാൽ അതിനെ “സ്ട്രോക്ക്” എന്നും “ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചത് അത്തരം അസുഖം, അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാപത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ന്യായവിധിയാണെങ്കിൽ, യേശു ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോയി പീഡിതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

മൂന്നാമതായി, കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും, കുഷ്ഠരോഗം ഏറ്റവും ഭയാനകമായിരുന്നു, കാരണം അതിനെ ഭേദമാക്കാനാവാത്തതും പകർച്ചവ്യാധിയും കാരണം അത് ഇരകളിൽ ഭയാനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ആചാര നിയമമനുസരിച്ച്, കുഷ്ഠരോഗിയെ അശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ തൊട്ടതെല്ലാം അശുദ്ധമായിരുന്നു. ഈ ശാപം ഉണ്ടെന്ന് പോലും സംശയിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി പുരോഹിതരെ പരിശോധനയ്ക്കായി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. കുഷ്ഠരോഗിയെന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ, അവൻ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഉടനടി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും മറ്റ് കുഷ്ഠരോഗികളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

റോയൽറ്റിയെയും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമം ഒഴിവാക്കിയില്ല. കുഷ്ഠരോഗിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജാവ് തന്റെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. പഴയ നിയമത്തിലും , പുതിയ നിയമ കാലങ്ങളിൽ, കുഷ്ഠരോഗത്തിന് ഇരയായവരെ “അശുദ്ധർ” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, “അസുഖം” എന്നതിന് പകരം “ശുദ്ധീകരണം” ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ, ആചാരപരമായ നിയമം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിലക്കിയപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് യേശുവിനെ സമീപിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

എന്നാൽ കരുണയിലും അനുകമ്പയിലും യേശു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ചെയ്യും; നീ ശുദ്ധനാകുക,” അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചു” (മത്താ. 8:3). കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുന്നത് അശുദ്ധിയാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, അവൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അത് ചെയ്തു. ഉടനെ ഒരു രോഗശാന്തി തരംഗം കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവന്റെ ചർമ്മം ശുദ്ധവും ആരോഗ്യകരവുമായിത്തീർന്നു, അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, അവന്റെ പേശികൾക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചു. കുഷ്ഠരോഗികളുടെ സ്വഭാവമായിരുന്ന പരുക്കൻ, ചെതുമ്പൽ ചർമ്മം അപ്രത്യക്ഷമായി.

കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവും ഒരു ആത്മീയ രോഗശാന്തിക്കാരനാണെന്നും പാപത്തിന്റെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നൽകി. കുഷ്ഠരോഗത്തേക്കാൾ മാരകമായ ആത്മീയ രോഗം പാപികളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് യേശു ഈ രോഗ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment