കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?

BibleAsk Malayalam

പുരാതന കാലത്ത്, ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും മറ്റുള്ളവരും വിനോദത്തിനും നേരമ്പോക്കിനും മത്സരത്തിനുമായി മത്സരകളികൾ കളിച്ചു. ഇത്തരക്കാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കളികളോ കായിക വിനോദങ്ങളോ ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം ശാരീരിക അധ്വാനമാണ്.

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, യുവാക്കൾ പാണ്ഡിത്യപരമായി മാനസിക അറിവ് നേടുകയും മത്സര കായിക വിനോദങ്ങളിൽ അവരുടെ ശാരീരിക ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുവാക്കളിൽ പലരും ഓരോ ദിവസവും സ്പോർട്സ് കാണുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ദൈവവചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പഠിക്കാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പൗലോസ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു: “ശാരീരിക വ്യായാമം അല്പനേരത്തേക്കുള്ള ലാഭം; എന്നാൽ ദൈവഭക്തി എല്ലാറ്റിനും ഉപകാരപ്രദമാണ്, ഇപ്പോഴുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ട്” (1 തിമോത്തിയോസ്. 4:8). അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കണം.

മത്സരാധിഷ്ഠിത കായിക വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് അപകടകരമാണ്. ചിലർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊർജ്ജവും പാടവവും മറ്റ് കടമകളുടെ ചെലവിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിനെ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കുന്നു. “കുട്ടികളേ, വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ” (1 യോഹന്നാൻ 5:21) എന്ന ഈ ചൊല്ലിനെതിരെ ബൈബിൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഫുട്ബോൾ കളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിലും ഈ കായിക വിനോദങ്ങൾ അമിതമാകരുത്. മത്സര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രായോഗികവും പ്രയോജനകരവുമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരവും അവശ്യവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കഴിവുകളും വൈദഗ്ധ്യവും പൂർത്തീകരണവും പഠിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫലം.

ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്നതെന്തും ദൈവമഹത്വത്തിനായി ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31). സ്‌പോർട്‌സിലോ വിനോദത്തിലോ ജോലിയിലോ ആകട്ടെ, ക്രിസ്‌ത്യാനിയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കു ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കുകയും അവന്റെ ബഹുമാനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം. നാം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നാം ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷികളായിരിക്കണം (1 പത്രോസ് 3:15) അവന്റെ സ്വഭാവം ലോകത്തിന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 5:14-16).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: