കലാപത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു: കോറയുടെ മക്കൾ – ബ്ലോഗ്

BibleAsk Malayalam

കോറയുടെ കഥ എന്നത് കലാപത്തിന്റെ ധിക്കാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധരായവരാണ് കോരഹ്, ദാത്താൻ, അബിറാം (സങ്കീർത്തനം 106:16-17). ശാഠ്യത്തോടെ നിലത്തു നിന്നുകൊണ്ട്, ദൈവം അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഭൂമി തുറന്നപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ദാരുണമായ അന്ത്യം നേരിട്ടു. ഈ കഥ പരിചിതമായ മിക്ക ആളുകളും കോറയുടെ കുടുംബം അവനോടൊപ്പം മരിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. കോറയുടെ കൂടെ നിന്നവരെല്ലാം മരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തം. ഇതിൽ ഒരു കൂട്ടം പുരുഷന്മാരും ദാത്താന്റെയും അബിറാമിന്റെയും കുടുംബങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു (സംഖ്യ 16:27, 31-33). എന്നാൽ കോരഹിന്റെ മക്കൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിതാവിനൊപ്പം നിന്നില്ല, അവർ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു (സംഖ്യ 26:10-11). കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ഭൗമിക പിതാവിന് എതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. കലാപത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കി, ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പഠിക്കാം.

കോറയുടെ പിൻഗാമികൾ സംഗീതത്തിൽ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതിന് ബൈബിളിൽ തെളിവുകളുണ്ട്. ദാവീദ് രാജാവിനും സംഗീത കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നിരവധി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു, ശൗലിനെ പിടികൂടിയ ദുരാത്മാവിനെ തുരത്താനുള്ള ശക്തിക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപകരണ സംഗീതം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു (1 സാമുവൽ 16:14-23). ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കായി ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരമൊരു മനുഷ്യന് വിവേകമുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് ദൈവാലയത്തിൽ ഗായകരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുത്തവരിൽ ഒരാൾ സാമുവലിന്റെ ചെറുമകനായ ഹേമാൻ ആയിരുന്നു (1 ദിനവൃത്താന്തം 6:31-38). ഹേമാൻ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലി ജേക്കബിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഹേമാനും അവന്റെ മുത്തച്ഛനായ സാമുവലും ലേവ്യർ മാത്രമല്ല, അവർ കോരഹികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോരഹിന്റെ കുടുംബപരമ്പരയിലും അല്ലെങ്കിൽ കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരാണെന്നും കണ്ടെത്തി (പുറപ്പാട് 6:24; 1 ദിനവൃത്താന്തം 26:19). സോളമൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയവരിൽ ജ്ഞാനത്തിന് പേരുകേട്ട അതേ ഹേമാൻ തന്നെയായിരിക്കാം (1 രാജാക്കന്മാർ 4:30-31).

ബൈബിളിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും കോരാഹികളുടെ സംഗീത കഴിവ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. യെഹോശാഫാത്ത് ദൈവനാമത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ, യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് പാടിയതിന് കോരഹ്യർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു (2 ദിനവൃത്താന്തം 20:19-22). കൂടാതെ, കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായി വിശേഷിക്കപ്പെട്ട നിരവധി സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്.(സങ്കീർത്തനം 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88).

അവരുടെ സംഗീതത്തിനു പുറമേ, ഇസ്രായേലിൽ കോരാഹികൾ വഹിച്ചിരുന്ന നിരവധി വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ള വീരന്മാരും മറ്റുചിലർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ബേക്കിംഗ് നടത്തുന്നവരും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനമായി, ഈ കുടുംബം ആലയത്തിൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവല്ക്കാരായി സുപ്രധാന പദവി വഹിച്ചിരുന്നു (1 ദിനവൃത്താന്തം 9:19, 26, 31; 1 ദിനവൃത്താന്തം 12:1-6). ദ്വാരപാലകർ അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ കാവൽക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, വഴിപാടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, ആലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, യാഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും, ആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ളവരെ മാത്രം നടുമുറ്റത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനും അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി (2 ദിനവൃത്താന്തം 23:3-7, 19; 2. ദിനവൃത്താന്തം 31:14-19; 2 ദിനവൃത്താന്തം 34:9-13; 2 രാജാക്കന്മാർ 22:3-7; യെഹെസ്കേൽ 44:11).

ഈ അറിവ് കൈയിലുള്ളതിനാൽ, കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവായ കോറയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനുമാനിക്കാം.

സങ്കീർത്തനം 88: 4, 8, 18 – കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; … എന്റെ പരിചയക്കാരെ നീ എന്നോടു അകറ്റി,… സ്നേഹിതനെയും കൂട്ടാളിയെയും നീ എന്നോടകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എന്റെ പരിചയക്കാർ അന്ധകാരമത്രേ.

88-ാം സങ്കീർത്തനം കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. കലാപകാരിയുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചവരുടെ വികാരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഈ ശോകാൽമകമായ സ്തുതിഗീതത്തിന്റെ വരികളിലുണ്ട്. നിങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു വിമതനെ എതിർക്കുന്ന ഒരാളാകുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ട്. അപലപിക്കപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് കാരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോ നിരസിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു വികാരമുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഇസ്രായേല്യർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക, “ഓ, നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ്.” ഈ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെതിരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ശരിയായ നിലപാടെടുത്തു, എന്നിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ന്യായമായ വിധിയിൽ അവർ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു.

സങ്കീർത്തനം 46: 1-2, 6 – ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവും ആകുന്നു;
കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടു ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല.,
പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമദ്ധ്യേ വീണാലും,ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല … ജാതികൾ ക്രുദ്ധിച്ചു; രാജ്യങ്ങൾ കുലുങ്ങി; അവൻ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു; ഭൂമി ഉരുകിപ്പോയി.

46-ാം സങ്കീർത്തനം “ഒരു വീര്യമുള്ള കോട്ട” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്തുതിഗീതത്തിന് പ്രചോദനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ ദുരന്തങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിനും ഇടയിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആമുഖം, അവർ തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ശക്തിയും ധൈര്യവും ആർജിച്ചുവെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു, കൂടാതെ ആത്യന്തികമായി സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കോരഹിന്റെ ന്യായവിധിയും രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ആലങ്കാരിക ഭാഷ “ഭൂമി നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും” എന്നതും പിന്നീട് “ഭൂമി ഉരുകി” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കോറയുടെ അവസാനത്തോടുള്ള ഈ സമാനതകൾ യാദൃശ്ചികമല്ല.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 84:10 – നിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം
വേറെ ആയിരം ദിവസത്തെക്കാൾ ഉത്തമമല്ലോ;
ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതിനെക്കാൾ
എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വാതിൽ കാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതു എനിക്കു ഏറെ ഇഷ്ടം.

സങ്കീർത്തനം 84:10 അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്, എന്നാൽ കോരഹിന്റെ കഥയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണിത്, കാരണം ഇത് കലാപത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ കോറയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, ദൈവസേവനത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒരു വാതിൽ കാവൽക്കാരന്റെയോ വാതിൽ കാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതോ ആണ്. കോരഹ് തന്റെ പക്ഷം ചേരാതെ തന്റെ പുത്രന്മാർ അഞ്ച് കൽപ്പന ലംഘിച്ചുവെന്ന് തെറ്റായി ആരോപിച്ചിരിക്കാം, എന്നിട്ടും അവർ പുരോഹിതസ്ഥാനം മോഹിക്കാതെ കൽപ്പന പത്ത് ശരിയായി അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനാകും? ഒന്നാമതായി, കലാപത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുടുംബമാണ് ആലയത്തിലെ സംഗീത സേവനത്തിന്റെ മർമ്മ സ്ഥാനത്തു കാണപ്പെടുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അവരുടെ വിശ്വസ്‌തത, ആരാധനയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായ പാട്ടുകളും മെലഡികളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശുദ്ധ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കി,അങ്ങനെ കലാപത്തിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വിശുദ്ധ സേവനത്തിനായി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ വിധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കോറയുടെ കഥ ഉയർത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവം എല്ലാവരെയും ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കഥ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:19-20). അവസാനമായി, ബൈബിൾ രേഖയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ലേവ്യർ തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത സ്ഥാനം തേടുന്നത് നാം ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ല. കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർ തങ്ങൾക്ക് നിയുക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായി തുടർന്നു, അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിളിക്കപ്പുറം പോകാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. മറ്റൊരു സ്ഥാനവും മോഹിക്കാൻ അവരെ നയിക്കില്ല. കോരഹ്യരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, “നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പുരോഹിതനെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ?” അവരുടെ പ്രതികരണം 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്യൂൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും, “…ഞാൻ ഒരു വാതിൽ കാവൽക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു…”

More Answers: