Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള ചില പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള ചില പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്ന 4 ആശയങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ആശയങ്ങൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും കത്തോലിക്കാ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകാമെന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഒന്നാമത്: തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അധികാരം

ബൈബിളിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദേശമെന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്‌ക്ക് ആവശ്യമായത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന “അഞ്ച് സോളങ്ങളിൽ” (“ഒറ്റയ്ക്ക്” എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ ആണ്) ഈ വിശ്വാസത്തെ “സോല സ്ക്രിപ്റ്റുറ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു 17ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു.” (2 തിമോത്തി 3:16-17).

രണ്ടാമത്: പോപ്പിന്റെ അധികാരം

കത്തോലിക്കാ മതമനുസരിച്ച്, മാർപ്പാപ്പ “ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരി” (ഒരു വികാരി പകരക്കാരനാണ്) കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം സഭയുടെ കാണപ്പെടുന്ന തലവനായി എടുക്കുന്നു. തന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ അപ്രമാദിത്വമുള്ളതാക്കി മുൻ കത്തീഡ്രയിൽ (വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരത്തോടെ) സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോപ്പിനുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനും തെറ്റ് പറ്റാത്തവനല്ലെന്നും എന്നാൽ ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് സഭയുടെ തലവനെന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്: രക്ഷ

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മനുഷ്യർ കൃപയാൽ മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ബൈബിൾ സിദ്ധാന്തം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നു . (എഫെസ്യർ 2:8-10). പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, “നീതീകരണം” എന്നത് ഒരു തൽക്ഷണ പ്രവൃത്തിയാണ് (ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ പാപപരിഹാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ദൈവത്താൽ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ). തുടർന്ന്, “വിശുദ്ധീകരണം” പിന്തുടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആജീവനാന്ത പ്രക്രിയയായ ക്രിസ്തുവായിത്തീരുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ദൈവനിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രധാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും (പുറപ്പാട് 20) അവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം മാത്രമാണെന്നും എന്നാൽ അതിനുള്ള മാർഗമല്ലെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നാലാമത്: മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ

കത്തോലിക്കർ ശുദ്ധീകരണ സിദ്ധാന്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാത്തലിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ദൈവകൃപയിൽ ഈ ജീവിതം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ, കുറ്റകരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തരാകുകയോ സംതൃപ്തി പൂർണ്ണമായും നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് താൽക്കാലിക ശിക്ഷയുടെ സ്ഥലമോ വ്യവസ്ഥയോ ആണ്. അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം.” പാപികൾക്കെതിരായ ദൈവക്രോധത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 3:25; എബ്രായർ 2:17; 1 യോഹന്നാൻ 2:2; 1 യോഹന്നാൻ 4:10). കഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ഇതിനകം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസി നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി അവനിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ (റോമർ 4: 3, 23-24; 5:1) ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഉറങ്ങുകയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14-17; മത്തായി 16:27; യോഹന്നാൻ 5:28 , 29).

ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

What are some of the major differences between Catholics and Protestants?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: