ഓരോ നക്ഷത്രവും അതുല്യമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത

പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 1022-ലധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഓരോ നക്ഷത്രവും അതുല്യമാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അതിന്റെ മേക്കപ്പിൽ നിരവധി മാറ്റം വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേരിയബിളുകളിൽ മൊത്തം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം, കൃത്യമായ രാസഘടന, വലിപ്പം, താപനില, ചലനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക വർണരാജിയുടെ പ്രതിബിംബമുണ്ട്. രാസഘടന മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വർണ്ണച്ചായ മാറുന്നു.

“തേജസ്സിൽ ഒരു നക്ഷത്രം മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:41), ദൈവം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു, അവൻ അവയെ എണ്ണുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147:4; യെശയ്യാവ് 40:26). ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായ നിറത്തിലും തെളിച്ചത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിരലടയാളം കണ്ടെത്താൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് പഠനം
(ദ്രവ്യത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെയും മറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെയും ആഗിരണം, ഉദ്വമനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) ആവശ്യമാണ്.

എല്ലാ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളും നിയുക്ത പാതകൾ പിന്തുടരുന്നു; ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ പേരും സ്ഥലവുമുണ്ട്, ബഹിരാകാശത്തിന്റെ മഹത്തായ ഘോഷയാത്രയിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ പങ്കുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമറ്റ ആതിഥേയങ്ങളെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നതിലും അവയെ അവയുടെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ നയിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും സ്രഷ്ടാവ് അനന്തമായ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും, അത് എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും, ദൈവത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സൃഷ്ടിപരമായ മഹത്വവും നിർമാണ ചാതുര്യവും കാണിക്കുന്നു. “ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നു; ആകാശം അവന്റെ കൈവേലയെ കാണിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:1). നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തുറന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് ഒരു നോക്ക് മതി, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ ബോധം കാഴ്ചക്കാരിൽ പതിക്കാൻ. അത്യാധുനിക ശക്തിയുള്ള ദൂരദർശിനികളിലൂടെ ആകാശത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിപാട് കണ്ണിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം ഭൂമിയിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ബാധകമാണ്. ബലവത്തായ ഗ്രഹങ്ങളെ അവയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ താഴ്മയുള്ളവരോട് വിധേയത്വം നിലനിർത്തി അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ദർശനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവ് അവർ കാണും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:1-3; പ്രവൃത്തികൾ 14:17; റോമർ 1:19-23).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk
Team

Leave a Comment