ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ

ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണോ എന്നറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ആത്മാർഥസ്നേഹത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ നിർമല ജീവിതത്തിലൂടെയും വിവേകത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും ക്ഷമാശീലത്തിലൂടെയും ദയയിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നു തെളിയിച്ചു. 7സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലും നിലകൊണ്ട്, ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുടെ ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് (2 കൊരിന്ത്യർ 6:6-7)

ശുദ്ധി

ശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റത്തെയും, മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചു. കുറ്റമറ്റ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധി (2 കൊരിന്ത്യർ 11:2; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:10; 1 പത്രോസ് 3:2; 1 യോഹന്നാൻ 3:3; മത്തായി 5:8).

മനസ്സിലാക്കുന്ന

ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക സത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖല ഉൾപ്പെടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അജ്ഞതയിലല്ല. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ അറിവ് നേടുക എന്നതാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കടമകളിൽ ഒന്ന് (ലൂക്കാ 1:77; 11:52; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:5).

ക്ഷമ

ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “സ്ഥിരത”, “ദൃഢചിത്തത “, “സഹിഷ്ണുത” എന്നാണ്. ദീർഘക്ഷമയുടെ ഗുണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയും സത്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെയും തെറ്റുകൾ സഹിക്കാൻ ശുശ്രൂഷകനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

ദയ

ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “ധാർമ്മിക നന്മ”, “ആത്മാർഥത” (റോമർ 3:12). അറിവ് സ്വയം അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 8:1-3). സത്യം അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പല നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ചൂടേറിയ വാദങ്ങളല്ലാതെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. തങ്ങളോട് വിയോജിക്കുന്നവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ അവർക്ക് സത്യം പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല.

ക്രിസ്ത്യൻ ശുശ്രൂഷകൻ, ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ, ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പീഡനങ്ങൾക്കിടയിലും, തെറ്റായ കുറ്റാരോപണത്തിൻ കീഴിലും, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പരിവർത്തനം ചെയ്തവർ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പോലും, അവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയോ അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

സ്നേഹം

ഇതാണ് അഗാപേ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം (മത്തായി 5:43, 44). സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം ആത്മാവിന്റെ മഹത്തായതും എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞുനിൽകുന്ന ഈ ഫലമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 13). ഈ സ്വഭാവം കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന, തണുത്ത, ആത്മസംതൃപ്തനായവൻ, വിമർശകൻ എന്നിവയിലല്ല. അത്രയുമല്ല സ്നേഹമില്ലാതെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും അസാധ്യമാണ്.

സത്യം

ക്രിസ്‌തീയ ശുശ്രൂഷകനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സത്യം നേർപ്പിക്കാതെയോ അതിൽ ഒന്നും ചേർക്കാതെയോ കുറക്കാതെയോ പ്രസംഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ജീവിതത്തിലും വാക്കിലും അവൻ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരമായിരിക്കണം . ഇതാണ് ആത്മാർത്ഥതയുടെ പരമമായ പരീക്ഷണം. ദൈവം സത്യമാണ് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 31:5; യിരെമ്യാവ് 10:10). ദൈവം ശാശ്വതനായിരിക്കുന്നതുപോലെ സത്യം ശാശ്വതമാണ് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 100:5; 146:6). ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:6).

സത്യത്തെ ഒരു മാനസിക സങ്കൽപ്പമായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിന് വലിയ വിലയില്ല (യോഹന്നാൻ 3:21; 1 യോഹന്നാൻ 1:6). സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വീകാര്യത എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളോടുള്ള അനുസരണവുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 14:15).

ശക്തി

ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “കരുത്ത് “, “കഴിവ്”, “ജന്മസിദ്ധമായ ശക്തി” എന്നാണ്. സത്യവും ശക്തിയും കൈകോർക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിന് യഥാർത്ഥ അർത്ഥമില്ല.
സത്യമില്ലാത്ത അധികാരം ബന്ധനത്തിലേക്ക് മാത്രം നയിക്കുന്നു. സത്യവും ശക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, രണ്ടും അവന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം (2 കൊരിന്ത്യർ 5:14). മതപരമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ അധികാരം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നീതിയുടെ കവചം

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തെ വിവരിക്കാൻ പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മകത്വം ഉപയോഗിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 6:11-17). നീതിയുടെ കവചം
ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തെ വിവരിക്കാൻ പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 6:11-17). ക്രിസ്തുവിന്റെ കവചം ധരിക്കുക എന്നാൽ അവന്റെ നീതി ധരിക്കുക എന്നതാണ്.

ആത്മാവിനാൽ ചലിപ്പിച്ചു

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്ത്യൻ ശുശ്രൂഷകനിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നട്ടുവളർത്തുന്നതിൽ സജീവമായ കാര്യസ്ഥനാണ് (ഗലാത്യർ 5:22, 23).
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ, ബാഹ്യമായെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയണം , എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവയുടെ പൂർണ്ണതയിലല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

How can we know if a minister is God’s servant?

 

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

അർമീനിയനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? കാൽവിനിസം എന്താണ്? ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ?

Table of Contents 1-തകർച്ച2-തെരഞ്ഞെടുപ്പ്3-പ്രായശ്ചിത്തം4-കൃപ5-സ്ഥിരത This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)അർമീനിയനിസവും കാൽവിനിസവും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരവും രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിരുദ്ധ വീക്ഷണങ്ങളാണ്. കാൽവിനിസം ജോൺ കാൽവിൻ (1509-1564)…

സുവിശേഷകരും ശുശ്രൂഷകരും പാസ്റ്റർമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് ദാനങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നാം…