ഒരു വിശ്വാസി അവിശ്വാസിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ഇതിനകം വിവാഹിതരായ രണ്ട് അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവരിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസിയാകുമ്പോൾ, ബൈബിൾ ഉപദേശിക്കുന്നു, “ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അവളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അവൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്യരുത്. അവനെ. എന്തെന്നാൽ, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖാന്തരവും അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവിലൂടെയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അശുദ്ധരാകും, എന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധരാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:13,14). വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസിയായ ഇണയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ബന്ധത്തിന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനും ദൈവാത്മാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം.

എന്നാൽ അവിശ്വാസിയായ ഇണ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബൈബിൾ പറയുന്നു, “എന്നാൽ അവിശ്വാസി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാകട്ടെ. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ (വിശ്വാസി) ബന്ധിതരല്ല; സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയേ, നീ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അതോ, ഭർത്താവേ, നീ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? (1 കൊരിന്ത്യർ 7:15, 16). ക്രിസ്ത്യാനിയും അക്രൈസ്തവനും നിയമാനുസൃതമായ വിവാഹത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവിശ്വാസി വേർപിരിയാൻ ശഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സമാധാനപരമായ വേർപിരിയലിന് യോജിപ്പുണ്ടാകണം.

വിശ്വാസിയായ ഇണ അപരനെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അവിശ്വാസിയിൽനിന്ന് വേർപിരിയാനോ മുൻകൈയെടുക്കരുത് എന്നതിന്റെ കാരണം, മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ മാതൃകയും ജീവിതവും വഴി ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാൻ അവിശ്വാസി നയിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ്. ഇണ. അവിശ്വാസിയുടെ മാനസാന്തരം ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിനും സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബത്തിനും വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകും.

ഈ ലക്ഷ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യാനി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ എന്തു തീവ്രത ഉണ്ടായാലും ഒരു സത്യസന്ധനായ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ദൈവവുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം (വചനം പഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക) അവിശ്വാസിയായ ഇണയെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തോടെയും നിത്യതയ്‌ക്കുള്ള സന്തോഷകരമായ ഒരുക്കത്തിലേക്കും വിജയിപ്പിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: