ഏതാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്: ആദാമിന്റെ പരീക്ഷണമോ അബ്രഹാമിന്റെ പരീക്ഷണമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


അബ്രഹാമിന്റെ പരീക്ഷണം

അബ്രഹാമിന്റെ കഥ ധ്യാനിച്ചാൽ, കർത്താവ് നൽകിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “അബ്രഹാം … ഇപ്പോൾ നിന്റെ മകനെ, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ യിസ്ഹാക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, മോറിയാദേശത്തു ചെന്നു, അവിടെ ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലൊന്നിൽ അവനെ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം” ( ഉല്പത്തി 22:1, 2).

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന കേട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം വിറച്ചു. യിസ്ഹാക്കിലൂടെ താൻ ഒരു ശക്തമായ ജനതയെ ജനിപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. അബ്രഹാമിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും വാർദ്ധക്യത്തിൽ തനിക്കും സാറയ്ക്കും നൽകപ്പെട്ട ഈ അത്ഭുത പുത്രനിലായിരുന്നു. തന്റെ മകനെ കൊല്ലാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നതാണ് പരിശോധനയെ കൂടുതൽ കഠിനമാക്കിയത്. എന്നാൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു, തന്റെ മകൻ യിസ്ഹാക്കിനെയും കൂട്ടി മോറിയയിലേക്കുള്ള മൂന്നു ദിവസത്തെ യാത്ര നടത്തി.

അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യിസ്ഹാക്ക് പറഞ്ഞു: പിതാവേ, തീയും വിറകും കത്തിപ്പാൻ നമ്മൾക്കുണ്ട്; എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ? ഹൃദയം തകർന്ന അബ്രഹാം മറുപടി പറഞ്ഞു, “മകനേ, ദൈവം തനിക്കു ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നൽകും” (ഉല്പത്തി 22:8).

അവരുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ കാരണം അബ്രഹാം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ, ഐസക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി. വളരെ വേദനയോടെ അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ കൊല്ലാൻ കത്തി ഉയർത്തി, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവനെ തടഞ്ഞു, പകരം അടുത്തുള്ള മുൾപടർപ്പിൽ കൊമ്പിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കാട്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു (വാക്യം 13).

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേദനാജനകമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഈ കഥ പറഞ്ഞു. തന്റെ പാപിയായ സൃഷ്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്രഷ്ടാവ് തന്നെ എടുത്ത വേദനാജനകമായ തീരുമാനത്തോട് ഈ കഥ കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

ആദാമിന്റെ പരീക്ഷണം

നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഹവ്വയെ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആദാമിന്റെ പരീക്ഷണം. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽനിന്നൊഴികെ ഏദൻതോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നും ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.

അതിനാൽ, താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആദാമിന്റെ പരീക്ഷണം അബ്രഹാമിനെക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ അബ്രഹാമിന് അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും ദൈവം നൽകുന്നു, എന്നാൽ അവന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉചിതമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടേതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 5:4).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment