എബനേസർ എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


എബനേസർ

എബനേസർ എന്ന വാക്ക് എബ്രായ പദമായ ‘എബെൻ ഹാ-ഇസർ (ഇഹ്’-ബെൻ ഹാവ്-ഇ’-സർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം “സഹായത്തിന്റെ കല്ല്” എന്നാണ്. സാമുവൽ പ്രവാചകനും ഇസ്രായേല്യരും ഫിലിസ്ത്യരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി (1 സാമുവൽ 7). സാമുവൽ സഹായത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം സാമുവലിനെ കേട്ടു, ഫെലിസ്ത്യരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും അവർ പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

യിസ്രായേല്യർക്ക് അവരുടെ വിജയം ലഭിച്ചതിനുശേഷം, ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “അപ്പോൾ സാമുവൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് മിസ്പയ്ക്കും ഷെനിനും ഇടയിൽ സ്ഥാപിച്ച്, ‘ഇതുവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് എബനേസർ എന്ന് പേരിട്ടു” (1 സാമുവൽ 7:12). ).

സഹായം നിർദ്ദിഷ്ടമായിരുന്നതിനാൽ, അനുസ്മരണം ഒരു നിശ്ചിതവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്നത് ഭാവിയിലെ കരുതലിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, അവനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം പരിഗണിക്കാതെ കർത്താവിനെ അവർ അനുദിനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സഹായം ആവർക്കു ലഭിക്കുക എന്ന് ഇസ്രായേൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സാമുവൽ ആഗ്രഹിച്ചു.

പ്രയോഗം

ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ ജീവിതത്തിന്റെ എബനേസറുകളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നതും കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലുകളെ ഓർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഒരു വ്യക്തി പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു കീഴടങ്ങുകയും തന്നിൽത്തന്നെ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു., അത്തരം ആത്മീയ സഹായങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത, അവൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും മികച്ച ജീവിതം നേടാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ദൈവം ജ്ഞാനപൂർവം അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ. അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ പരാജയങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഭാവിയുടെ ചവിട്ടുപടികളായി മാറുന്നു (ഹോസിയാ 2:1

ഉപയോഗം

എബനേസർ എന്ന വാക്ക് റോബർട്ട് റോബിൻസൺ 1758-ൽ “വരൂ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടം” എന്ന ഗാനം എഴുതിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു. 1757-ൽ 22-ാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ എഴുതിയത്. ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരികൾ, 1 സാമുവൽ 7:12-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിൽ പ്രവാചകനായ സാമുവൽ ഒരു കല്ല് ഒരു സ്മാരകമായി സ്ഥാപിച്ചു, “”ഇതുവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്” (കെജെവി).

എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടമേ, വരൂ,
നിന്റെ കൃപ പാടാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ട്യൂൺ ചെയ്യുക;
കരുണയുടെ അരുവികൾ, ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത,
ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്തുതി ഗാനങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക.
അപരിചിതനായപ്പോൾ യേശു എന്നെ തേടി,
ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു;
അവൻ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ,
അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തം ഇടപെട്ടു.

ഓ, എത്ര വലിയ കടക്കാരൻ
ദിവസേന ഞാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു!
ആ കൃപ, കർത്താവേ, ഒരു ചങ്ങല പോലെ,
എന്റെ വടിവൊത്ത ഹൃദയം നിന്നോട് ബന്ധിക്കുക.
കർത്താവേ, വല്ലാത്ത ഒരു അളവുകോൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ.
തെളിയിക്കാൻ നിന്റെ കൃപയെ എനിക്കായി കണ്ടുമുട്ടേണമേ,
ഞാൻ എണ്ണമറ്റ നിധി പാടുമ്പോൾ
എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ.

അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ള പ്രവണത, കർത്താവേ, എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നു;
ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവണത:
എന്റെ ഹൃദയം എടുക്കുക, ഓ, എടുത്ത് മുദ്രയിടുക
മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ.
അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്നും അപകടത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു,
രക്ഷകന്റെ രക്തത്താൽ വാങ്ങിയത്,
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ അപരിചിതനായി നടക്കട്ടെ,
ദൈവത്തിന്റെ മകനും അനന്തരാവകാശിയുമായി.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment