എന്റെ കഷ്ടതകളിലൂടെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും?

Author: BibleAsk Malayalam


സത്യമതം പലപ്പോഴും സമാധാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ ബൈബിളിൽ കാണിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 32:17; പ്രവൃത്തികൾ 10:36; റോമർ 8:6). എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തെ “സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം” എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് (റോമർ 15:33; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:23; എബ്രായർ 13:20).

ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം മറ്റൊന്നില്ല. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമുക്ക് അത്തരം സമാധാനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് പറയുന്നു: “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു” (റോമർ 5:1).

വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഒരിക്കൽ കുറ്റക്കാരനും അസ്വസ്ഥനുമായ പാപിക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. ദൈവം ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, സുഖപ്പെടുത്തുകയും, പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും, തന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിശ്വാസിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പാപിയെ ദൈവം നീതീകരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവമേ, നിർമ്മലമായോരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥിരമായോരാത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സങ്കീർത്തനം 51:10).

പരിവർത്തിതർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ സമാധാനമാണ് ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത പൈതൃകം. എന്തെന്നാൽ, “സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേച്ചുപോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 14:27) എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ഗെത്ത്ശെമനയിലും ഗൊൽഗോത്തയിലും തന്റെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ക്രിസ്തു ഈ സമാധാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്. തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവൻ അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല. അവന്റെ ഹൃദയം സമാധാനത്താലും സ്നേഹത്താലും നിറഞ്ഞിരുന്നു (മത്തായി 26:30).

താൻ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും പിതാവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന അറിവിൽ വിശ്രമിച്ചതിനാലും ക്രിസ്തുവിന് ഈ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സമാധാനം ലഭിച്ചു (ഇയ്യോബ് 19:25). കുരിശിൽ കിടന്നെങ്കിലും, അവൻ കല്ലറയുടെ വാതിലിലൂടെ കാണില്ലായിരിക്കാം, അവൻ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയിയായി പുറത്തുവരുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ഒരു ജേതാവായിരുന്നു. താൻ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു, എല്ലാവരും വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു (2 തിമോത്തി 1:12).

അതുപോലെ, ഈ സമാധാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സമാധാനമെന്നാൽ അവനുമായുള്ള ഐക്യം; അതിന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും; അതിന്റെ അർത്ഥം പിതാവിന്റെ ആർദ്രമായ സ്നേഹത്തിലുള്ള ലളിതമായ വിശ്വാസമാണ്; ഉത്കണ്ഠ, സമ്മർദ്ദം, ആധി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം (മത്തായി 6:34; 10:31). ഈ
സമാധാമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ശക്തനാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധതകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവൻ ദൈവികതയുമായി യോജിപ്പിലാണ് (യോഹന്നാൻ 14:1).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment