എന്തുകൊണ്ടാണ് റാഹേൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


റാഹേൽ വന്ധ്യയായതിനാൽ, ജോസഫിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ആറുവർഷം മുൻപ്, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ചാംസ് (മരം, കല്ല്, ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വസ്തു, പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.) അത് സ്വന്തമാക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹബിംബങ്ങൾ (ന്യാ യാധിപന്മാർ 17:5; 18:14) സാധാരണയായി രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യ പ്രതിമകളായിരുന്നു, പലപ്പോഴും മരം, കളിമണ്ണ്, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ എന്നിവകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് (1 സാമുവൽ 19:13-16). ചിലർ പുരുഷദൈവങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിക്കതും സ്ത്രീ ദേവതകളുടെ പ്രതിമകളായിരുന്നു. ഈ ദേവതകൾ പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയും ആരോഗ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഖനനങ്ങൾ അത്തരം പുരാവസ്തുക്കളുടെ വലിയൊരു എണ്ണം കുഴിച്ചെടുത്തു.

സാധ്യമായ മറ്റൊരു കാരണം, ലാബാന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് ഇതിനകം നൽകിയ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ തന്റെ അവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ റാഹേൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ നുസിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് പിത്രുആധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹദൈവങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്നതിനാൽ ഉടമയ്ക്ക് പിതാവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് (ANET 219, 220). മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ നൂസിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂണിഫോം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിതാവിന്റെ മരണത്തിൽ പുത്രന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലാതെ പെൺമക്കൾക്കല്ല. അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ലാബാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരിക്കാം (ഉല്പത്തി 31:30, 33-35).

ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ റാഹേലിന് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവൾ ഒരു വിഗ്രഹം (പുറപ്പാട് 20:4-6), തനിക്കുള്ളതല്ലാത്തത് കൊതിച്ചു (വാ. 17), മോഷ്ടിച്ചു (വാക്യം. 15), തന്റെ പ്രവൃത്തി മറച്ചുവെക്കാൻ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു.വാക്യം . 16). തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ജേക്കബ് ലാബാനോട് സമ്മതിച്ചു (ഉല്പത്തി 31:32).

ദൈവം മാത്രമാണ് അവളുടെ യഥാർത്ഥ സഹായിയെന്ന് റാഹേൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമായിരുന്നു കാരണം അവനാണ് സ്രഷ്ടാവ്. ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യോസേഫ് ഒരു ഉത്തരമാണെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 30:22). ആറ് വർഷത്തെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ശേഷം, ദൈവം അവളുടെ ഗർഭപാത്രം തുറന്നു, അക്ഷമയും അവിശ്വാസവും മുമ്പ് പരാജയപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിന് ലഭിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment