എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ യഹൂദന്മാരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഫലസ്തീനിലെ യഹൂദരല്ലാത്തവരോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദ്വിതീയമായിരുന്നു, കാരണം അവൻ വിശദീകരിച്ചു, “യിസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെപോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല” (മത്താ. 15:24). യേശുവിന്റെ 3 1/3 വർഷത്തെ ചുരുങ്ങിയ ശുശ്രൂഷ പ്രാഥമികമായി യഹൂദന്മാരിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, അവസരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിജാതീയർക്ക് നിഷേധിച്ചില്ല. ആ ചെറിയ കാലയളവിൽ, വ്യത്യാസങ്ങൾ സാമൂഹിക പദവിയോ, അറിവോ, സമ്പത്തോ ആകട്ടെ, എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷപാതവും കാണിച്ചില്ല. അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അത് അംഗീകരിച്ചു (മത്താ. 22:16).

യഹൂദർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ അധ്വാനം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ വിജാതീയർക്കെതിരെ അവർ പണിത മതിലുകൾ തകർത്തു എന്ന കുറ്റം ചുമത്താൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാത്ത വിധം അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ മതിലുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റാണെങ്കിലും. ഈ തടസ്സങ്ങൾ അവൻ ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ആളുകളിൽ തന്നെ അവന്റെ സ്വാധീനം നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചേരാനുള്ള യേശുവിന്റെ ദൗത്യം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യേശു അവർക്ക് തന്റെ മഹത്തായ നിയോഗം നൽകി (മത്തായി 28:19). പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം ഈ നിയോഗം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2). എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാക്കാൻ യോഗ്യരാണെന്ന് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കാലക്രമേണ, യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കി (പ്രവൃത്തികൾ 9:9-18, 32-35; 10:1-48; 15:1-29; റോമ. 1. :16; 9:24; മുതലായവ).

ഇന്ന്, ക്രിസ്ത്യൻ പ്രവർത്തകർ വംശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവമുമ്പാകെ സഹോദരന്മാരായി കണക്കാക്കുകയും “ദൈവം വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 10:34) എന്ന് ഓർക്കുകയും വേണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ഈ സത്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു (അദ്ധ്യായം 2:1-9). വിജാതീയരുടെ പ്രസംഗകനായ പൗലോസും ഇതേ തത്ത്വം പഠിപ്പിച്ചു, “നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവന്നും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യെഹൂദന്നും പിന്നെ യവനന്നും ലഭിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ. ” (റോമ. 2:10-11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.