എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയും ഏലിയാവും യേശുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മോശയും ഏലിയാവും

“അവൻ അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങി, അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെളുത്തതായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ മോശയും ഏലിയാവും അവർക്കു പ്രത്യക്ഷനായി അവനോടു സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ടു.

മത്തായി 17:2, 3

മോശയും ഏലിയാവും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏലിയാവ് മരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, “അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അഗ്നിരഥം അഗ്നികുതിരകളാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും വേർപെടുത്തി; ഏലിയാവ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി” (2 രാജാക്കന്മാർ 2:11, 12). മോശെയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, “എന്നിട്ടും പ്രധാന ദൂതനായ മൈക്കൽ, പിശാചുമായി വാദിക്കുമ്പോൾ, മോശയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചപ്പോൾ, അവനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ, “കർത്താവ് നിങ്ങളെ ശാസിക്കട്ടെ!” എന്ന് പറഞ്ഞു. (ജൂദാ 9).

എബ്രായ ജനതയുടെ മഹാനായ വിമോചകനും നിയമദാതാവും സ്ഥാപകനുമായിരുന്നു മോശ. വലിയ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും കാലത്ത് അതിനെ രക്ഷിച്ചത് ഏലിയാവ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ, അവർ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. അവരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകളിലൂടെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു (ലൂക്കാ 24:44).

മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ മോശ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഏലിയാവ് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും മരണം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും, ഒരാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും, മറ്റൊരാൾ മരണം കാണാതെയും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, എല്ലാ യുഗങ്ങളിലെയും മോചനദ്രവ്യം അവനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായി യേശുവിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (മത്തായി 25:31; കൊലൊസ്സ്യർ 3: 4; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17).

ഈ സമയത്ത് മോശയും ഏലിയാവും ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നത് നീതിമാൻമാരായ മരിച്ചവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, മരണശേഷം മരിച്ചവർ: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികൾ ഇല്ലാത്തവർ (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. :6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുക (ഇയ്യോബ് 17:13), പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51- 53). മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments