എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിന്റെ പേര് അത് എന്താണ്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ബൈബിൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ലാറ്റിൻ ബിബ്ലിയയിൽ നിന്നാണ്. ഈ വാക്കിന് തന്നെ “പേപ്പർ” അല്ലെങ്കിൽ “രേഖ ചുരുൾ ” എന്നതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് “പുസ്തകം” എന്നതിന്റെ സാധാരണ പദമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും അവന്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും രേഖയാണ് ബൈബിൾ.

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ഐക്യമാണ്. മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി, മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി, ഏകദേശം 40 വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ (രാജാക്കന്മാർ, ഇടയന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അഭിഭാഷകർ, ഒരു സൈനിക ജനറൽ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, പുരോഹിതന്മാർ, ഒരു വൈദ്യൻ എന്നിങ്ങനെ) എഴുതിയ 66 പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1,500 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഇത്

ബൈബിൾ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായ ദൈവഭക്തരായ മനുഷ്യരാണ് (2 തിമോത്തി 3:16). ഈ പുരുഷന്മാർ, മിക്ക സ്ഥിതിയിലും, ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പശ്ചാത്തലവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ രചയിതാക്കൾ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി. ഇത് തികച്ചും അചിന്തനീയമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, 66 പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിപ്പുള്ളവയാണ്.

ദൈവം എങ്ങനെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗം അവനെതിരെ മത്സരിക്കുകയും അതിന്റെ പൂർണത നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യമരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ കഥ ബൈബിൾ പറയുന്നു (റോമർ 6:23). എന്നാൽ ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെമേൽ അനന്തമായ അനുകമ്പ തോന്നുകയും വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദൈവം തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ കുറ്റം ചുമക്കാനും അയക്കപ്പെട്ടു. (യോഹന്നാൻ 3:16).

വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിന്റെ മരണം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:12). ബൈബിളിലെ അത്ഭുതകരമായ സത്യം, ദൈവം പാപമോചനം മാത്രമല്ല, തന്റെ മക്കൾക്ക് പുതിയ ദൈവിക സ്വഭാവവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17), പാപത്തിന്മേൽ വിജയവും (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14). അങ്ങനെ, രക്ഷയും സ്നേഹവുമാണ് ബൈബിളിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം (യെശയ്യാവ് 45:22).

നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹം അറിയാൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: