എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പത്രോസിനെ നേരിട്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ, ഗലാത്യർ 2:11-13-ൽ, പൗലോസ് പത്രോസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “ പത്രോസ് അന്ത്യോക്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ മുഖത്തോടുമുഖം എതിർത്തു, കാരണം അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു; യാക്കോബിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു ചിലർ വരുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ ജാതികളോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പരിച്ഛേദനക്കാരെ ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാരും അവനോടുകൂടെ കപടഭക്തിക്കാരനായി കളിച്ചു, അങ്ങനെ ബർണബാസ് പോലും അവരുടെ കാപട്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു.

പൗലോസും പത്രോസും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, അവർ രണ്ടുപേരും പൊതുതത്ത്വങ്ങളിലെങ്കിലും യോജിപ്പിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ മോശെ പഠിപ്പിച്ച ആചാരപ്രകാരം വിജാതീയരെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ജറുസലേമിലെ കൗൺസിൽ നൽകിയ തീരുമാനത്തിലും അവർ യോജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 15:1). -21).

സഭാ നേതാക്കൾക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ സഭകളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ, അപ്പോസ്തോലിക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അതേ തരത്തിലുള്ള സത്യസന്ധതയും തുറന്നുപറച്ചിലുകളും ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ലോകമെമ്പാടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയെന്ന അവളുടെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് കഴിയില്ല.

വിജാതീയരുടെ പരിച്ഛേദനയ്‌ക്കായി പ്രേരിപ്പിച്ച യഹൂദന്മാർ, അവരുടെ കേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ, കൗൺസിലിന്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുകയും യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും ഇടയിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. പീറ്റർ അവരെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി, അതിനാലാണ് അവൻ സ്വയം പിരിഞ്ഞത്.

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ (വാക്യം. 11-14) പത്രോസിന്റെ നടപടി വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കൊർണേലിയസുമായുള്ള കൂടികാഴ്ചക്കുശേഷം (പ്രവൃത്തികൾ 10:19 മുതൽ 11:18 വരെ), ജറുസലേം കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷവും (പ്രവൃത്തികൾ 15:7, 22, 29). എന്തെന്നാൽ, സഭയിലെ ഐക്യത്തെ സഹായിക്കാൻ അന്ത്യോക്യയിൽ തന്നാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിജാതീയരായ വിശ്വാസികളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കണം.

പൗലോസ് അവനെ നേരിട്ടതിന് ശേഷം പത്രോസിന്റെ മൗനം താൻ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നതായിരുന്നു. അവൻ തന്റെ തെറ്റ് കണ്ടു, സ്വയം ന്യായീകരിക്കാനോ ഒഴികഴിവ് പറയാനൊ ശ്രമിച്ചില്ല. അത്തരമൊരു പ്രതികരണം അവന്റെ മഹത്തായ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് ശേഷം അവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അനുസൃതമായാണ് (യോഹന്നാൻ 21:15-17). അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തെ മാന്യമായ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി സജ്ജമാക്കി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment