എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരാതന കാലത്ത് മദ്യം കുടിക്കാൻ ദൈവം ആളുകളെ അനുവദിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി കാണിച്ചുവെങ്കിലും, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ മക്കളുടെ “അജ്ഞത” കാരണം പുരാതന കാലത്ത് അവൻ പലപ്പോഴും “കണ്ണിറുക്കി”. “അജ്ഞതയുടെ കാലം ദൈവം അവഗണിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 17:30എ).

ലഹരിപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങൾ പഴയനിയമത്തിൽ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ആളുകൾ അതിൽ പങ്കുചേരരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു (സദൃ. 20:1; 23:29-33). മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി മദ്യപാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശാപം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു (ഹബക്കൂൿ. 2:15)

ആത്യന്തികമായി, സമയം വരുന്നു, ദൈവം “എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അനുതപിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു”, അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണമെന്നു മനുഷ്യരോടു കല്പിക്കുന്നു”(പ്രവൃത്തികൾ 17:30 ബി). എന്നാൽ അവന്റെ ഉപദേശം അവഗണിച്ച് തങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ശഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി “തങ്ങളുടെ പാപത്തിന് ഒരു ഒഴികഴിവ്” ഇല്ല (യോഹന്നാൻ 15:22). എന്നാൽ മുമ്പ് “അവർക്ക് പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല”, ദൈവം അവരെ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരവാദികളാക്കിയില്ല. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും.

“തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അറിയാത്ത” എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ നൽകപ്പെട്ടു (ലൂക്കോസ് 23:34) കാരണം അവർ അത് സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ ചെയ്തു. ഇത് അപ്പൊ പൗലോസ് തന്റെ മതപരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിന് സമാനമാണ്. എന്തെന്നാൽ, അവൻ സഭയെ “അജ്ഞതയോടെ അവിശ്വാസത്തിൽ” പീഡിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, ഈ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും (1 തിമോ. 1:13).

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ, ദൈവം ഇസ്രായേല്യർക്ക് അടിമകളെ അനുവദിച്ചു, എന്നാൽ എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും അടിമകളെ സംരക്ഷിച്ചു (പുറ. 21:16, 20). അപ്പോസ്തോലിക സഭയിൽ പോലും അടിമത്തം ഉടനടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല, എന്നാൽ യജമാനന്മാർ അവരുടെ അടിമകളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു (എഫേ. 6:9; കൊലോ. 4:1).

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ധീരനും ശക്തനും ബുദ്ധിമാനും കൂടുതൽ സ്‌പഷ്‌ടതയുള്ളവനുമായി തോന്നാൻ ആളുകൾ പലപ്പോഴും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ കൂടുതൽ കുടിക്കുമ്പോൾ, നിഷ്‌പക്ഷമായ പരിശോധനകൾ കാണിക്കുന്നത് അവർ മന്ദഗതിയിലാകുകയും കാര്യക്ഷമത കുറയുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതേയും ചിന്തയിലും സംസാരത്തിലും ബുദ്ധിശൂന്യരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലഹരിപാനീയങ്ങൾ നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നു, എന്നാൽ ഈ ദുശീലങ്ങൾ അവരെ ഇരകളാക്കുന്നു (യെശ. 28:7; എഫെ. 5:18).

പ്രചോദനത്താൽ, പൗലോസ് ആദർശം സ്ഥാപിക്കുന്നു, “അതിനാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരി. 10:31). മദ്യപാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്നവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (1 കൊരി. 3:16, 17). മദ്യപാനികൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു (1 കോറി. 6:9, 10).

ഇന്ന്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നൽകാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, “മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു” (യോഹന്നാൻ 10:10). ശരീരത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ശാരീരിക ജീവിതം കുറ്റമറ്റതായി കണക്കാക്കൂ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.