എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൃത്യമല്ലാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശാസ്ത്രമേഖലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസം പുലർത്താതെ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൃത്യമല്ലാത്തതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1-വസ്തുവിന്റെ ഉത്ഭവം

വസ്തു അതിശക്തമായ അളവിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. “ബിഗ് ബാംഗ് തിയറി” ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല. ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പരിണമിക്കാൻ കഴിയില്ല.

2-ഏക കോശ സങ്കീർണ്ണത

ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനുള്ള കോശത്തിന് ബോയിംഗ് 747 ജംബോ ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളുണ്ട്. ബോയിംഗ് 747 ഒരു ജങ്ക് യാർഡിൽ ആകസ്മികമായി വന്നതല്ല എന്നതുപോലെ, ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനുള്ളസിദ്ധാന്തം സെല്ലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ രൂപകൽപ്പനയാണെന്ന് സംശയമില്ലാതെ തെളിയിക്കുന്നു. മിനിമം കോശത്തിൽ 100 ​​വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളുടെ 60,000-ത്തിലധികം പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ ഏകകോശ ജീവിയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അണുക്കളുണ്ട്, അവ ഓരോന്നും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ പാറ്റേണിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കണം. ഇത് യാദൃശ്ചികമായോ ആകസ്മികമായോ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

3-തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം

അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് ക്രമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം തെളിയിക്കുന്നു. ക്രമം എപ്പോഴും ക്രമക്കേടിലേക്ക് നീങ്ങും. സങ്കീർണ്ണമായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയായി സ്വയം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-പക്ഷികൾ സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു

പ്രകൃതിതിരഞ്ഞെടുക്കലിലൂടെ പരിണാമം സാധ്യമാണെന്ന് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ശക്തമോ വലുതോ വേഗതയുള്ളതോ ആയ ഒരു ഭേതങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ ഉയർന്ന പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ (ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ) ഉപയോഗിച്ച് സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കും. ഇത് പ്രകൃതിയാതിരഞ്ഞെടുക്കൽ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, പക്ഷികൾ അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലനിൽപ്പിനായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

5-ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഭേദങ്ങൾ

അവസ്ഥാന്തരമായ കണ്ണികളുടെ അഭാവം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൃത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു. പരിണാമം ശരിയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ജീവരൂപങ്ങളും സ്പീഷിസുകൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ നിർവചനമില്ലാതെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ തുടർച്ചയായ മിശ്രിതമായിരിക്കും. രണ്ട് ജീവികളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം അവ പ്രത്യേക ജീവികളായിരിക്കില്ല.

6-താണതര പരിണാമ ശാഖകൾ കാണുന്നില്ല

വിവിധ ജീവരൂപങ്ങളിൽ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ താഴ്ന്ന ശാഖകൾ എവിടെയാണ്? അവ നിലവിലില്ല, പക്ഷേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ അവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഫോസിൽ രേഖകളിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല.

7-മനുഷ്യന്റെ അണ്ഡവും ബീജവും

പെൺമുട്ടകൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അണ്ഡാശയത്തിനുള്ളിൽ വികസിക്കുന്നു. പരിണാമ ശൃംഖലയിലെ സന്തതികളിൽ പരിസ്ഥിതി വശങ്ങൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുവെന്ന് പരിണാമവാദികൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ജീവിതത്തിന് അവളുടെ മുട്ടകൾക്കുള്ളിലെ ക്രോമസോമുകളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയില്ല. പുരുഷ ബീജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവ ദിവസവും ഒരു പുരുഷന്റെ വൃഷണങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. സ്ത്രീക്കുള്ളിൽ ബീജത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും ഗർഭധാരണവും തമ്മിലുള്ള ഈ ചെറിയ കാലയളവ് പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് പുരുഷന് അസാധ്യമാക്കുന്നു.

8-ഡിഎൻഎ പിശക് പരിശോധിക്കുന്നു

ബിൽറ്റ്-ഇൻ പിശക് പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയും ഡിഎൻഎ നന്നാക്കൽ പ്രക്രിയയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിഎൻഎ പകർപ്പെടുക്കൽ, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത. ഡിഎൻഎ മാറ്റാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും നിർത്തുകയും വിപരീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത.

9-ക്രോമസോം എണ്ണം

ഡിഎൻഎയിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം മാറ്റാൻ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് കഴിയുമെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഓരോ സ്പീഷീസിലുമുള്ള ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്പീഷിസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷന് മറ്റൊരു ഇനത്തിലെ പെണ്ണുമായി വിജയകരമായി ഇണചേരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതിനാൽ, മനുഷ്യന് ഒരു കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പരിണമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

10-പുരാവസ്തുശാസ്ത്രവും സമയരേഖയും

മാനവികത ഭൂമിയിലെമ്പാടുമുള്ള പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 10,000 വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ള ഈ നിർമ്മാണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും 20,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യപാളയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ല.

പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൃത്യമല്ല, വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാൽ ഡാർവിൻ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. താൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് എതിർത്ത് അയാൾ മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് പോയി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.