എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യേഹൂവിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

യേഹുവിന്റെ വംശപരമ്പരയെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ തിരുവെഴുത്തു രേഖകൾ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. അവൻ യഹോഷാഫാത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് മാത്രം അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. നിംഷിയുടെ മകൻ എന്നാണ് യേഹു പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്, അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം “യഹോവയാണ്” എന്നാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ രാജ്യത്തിലെ ആഹാബിന്റെ സൈന്യത്തിൽ യേഹു ഒരു കമാൻഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ദൈവം യേഹൂവിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചു
ഇസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗസമയത്ത്, അവശേഷിക്കുന്ന ഏക വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ താനാണെന്ന് ഏലിയാവ് കരുതി, എന്നാൽ അരാമിലെ രാജാവായ ഹസായേലിനെയും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ യേഹുവിനെയും എലീശായെയും പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അവനെ അറിയിച്ചു. “ഹസായേലിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആരെയും യേഹു കൊല്ലും, യേഹുവിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആരെയും എലീശാ കൊല്ലും” (1 രാജാക്കന്മാർ 19:17) എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തിൽ തന്റെ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായി ദൈവം യേഹുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആഹാബ് “തന്റെ മുമ്പുള്ളവരെക്കാളും കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്തു” (1 രാജാക്കന്മാർ 16:30). ബാലിന്റെ ആരാധന ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് ഒരു ശാപമായിരുന്നു, സിദോനിയയിലെ രാജാവിന്റെ മകളായ ആഹാബും ഭാര്യ ഈസബെലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് കുറ്റക്കാരായിരുന്നു. അതിനാൽ, ദൈവം ആഹാബിനെ (1 രാജാക്കന്മാർ 21:20-22) ശിക്ഷിക്കുകയും അരാമ്യരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ (1 രാജാക്കന്മാർ 22:34-38) കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

യേഹു ബാൽ ആരാധന നശിപ്പിച്ചു

തുടർന്ന്, യേഹൂവിൻറെ ദൈവഭക്തിക്കും ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്കും വേണ്ടി യേഹൂവിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചു. അവൻ ഉടൻതന്നെ ജെസ്രെയേലിനെ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ആ നഗരത്തിൽ, ആഹാബിന്റെ മകൻ ജോറാം, അരാമ്യരുമായി (2 രാജാക്കന്മാർ 9:1-16) യുദ്ധത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ പരുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ പോയി. യേഹൂ ആഹാബിന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ കൊന്നു-വടക്കൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ജോറാം, യഹൂദയിലെ രാജാവായ അഹസ്യാവ് (2 രാജാക്കന്മാർ 9:14-29).). അതിനുശേഷം യേഹൂ ജസ്രീലിലെ ഈസേബെലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് അവളെ ജനാലയിലൂടെ താഴെയിറക്കാൻ ഷണ്ഡന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ, രാജ്ഞി മരിച്ചു, അവളുടെ രക്തം നടപ്പാതയിൽ പുരട്ടി, നായ്ക്കൾ അവളുടെ ശരീരം നക്കി തിന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 9:30-37; 1 രാജാക്കന്മാർ 21:20-26; 22:37-38).

അതിനുശേഷം യേഹു ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബാലിന്റെ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെയും കൊല്ലുകയും അവരുടെ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിലെ ബാൽ ആരാധനയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.(2 രാജാക്കന്മാർ 10:23-28) യേഹൂ ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ നിന്ന് ബാൽ ആരാധനയുടെ പുറംകാഴ്ച്ച നശിപ്പിച്ചിരിക്കാമെങ്കിലും, അവൻ തീർച്ചയായും വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ, ഇസ്രായേല്യർ മുമ്പത്തെപ്പോലെ ദുഷ്ടരും അഴിമതിക്കാരും അധാർമികരും ആയിരുന്നു.

ദൈവം യേഹൂവിന് പ്രതിഫലം നൽകി

തിന്മയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിലെ അനുസരണത്തിന് യഹോവ യേഹൂവിന് ഒരു അനുഗ്രഹം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു: “എന്റെ ദൃഷ്‌ടിയിൽ ശരിയായത്‌ ചെയ്യുന്നതിൽ നീ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തോട്‌ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ, നിന്റെ പുത്രന്മാർ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ നാലാം തലമുറവരെ ഇരിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. ” (2 രാജാക്കന്മാർ 10:30).

യേഹുവിന്റെ പരാജയം

യേഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നന്മയും തിന്മയും ഇടകലർന്നതായിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ തിന്മകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ വഴികൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ബാൽ ആരാധനയ്ക്ക് പകരം ദൈവാരാധന ഇല്ലെങ്കിൽ, ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. യിസ്രായേലിൽ ദുഷ്ടത വരുത്തിയ ജറോബോവാമിന്റെ പാപങ്ങൾ യേഹു തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 10:29, 31; 12:26-30). ഇക്കാരണത്താൽ, കർത്താവ് അവരെ സിറിയയിലെ രാജാവായ ഹസായേലിന്റെ (2 രാജാക്കന്മാർ 10:32-33) കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.

യേഹൂ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു. യിസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ യെഹോവാഹാസ്, യെഹോവാഷ്, യെറോബോവാം രണ്ടാമൻ, സക്കറിയ എന്നിവരായിരുന്നു. സക്കറിയയെ (2 രാജാക്കന്മാർ 10:35-36) വധിച്ചുകൊണ്ട് ശല്ലം യേഹുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, യേഹുവിന്റെ ഗൃഹം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു—മറ്റേതൊരു രാജവംശത്തേക്കാളും കൂടുതൽ. യൊരോബെയാമിന്റെ ഗൃഹം 22 വർഷവും ഒമ്രിയുടെ 44 വർഷവും ഭരിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: