എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദാവീദിന്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ അപലപിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാവീദിന്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്‌

“ഇപ്പോൾ സാത്താൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റു, ഇസ്രായേലിനെ എണ്ണാൻ ദാവീദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.”

1 ദിനവൃത്താന്തം 21:1

അക്കാലത്ത് ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്‌ എടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു:

  1. ജനസംഖ്യയുടെ നികുതി വിലയിരുത്തുന്നതിന്
  2. ഒരു സൈന്യത്തെ നിർബന്ധിച്ചു തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ

ദാവീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്‌ എടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?

യിസ്രായേല്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെയും കുറിച്ച് ദൈവം നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരെ എണ്ണുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബാധയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അവരെ എണ്ണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ അവനുവേണ്ടി യഹോവെക്കു മറുവില കൊടുക്കേണം. എണ്ണപ്പെട്ടവരിൽ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഷെക്കൽ അനുസരിച്ച് അര ഷെക്കൽ…” (പുറപ്പാട് 30:12-13). പകർച്ചവ്യാധി ഒഴിവാക്കാൻ യഹോവയ്‌ക്ക് മറുവില നൽകണമെന്ന് ദാവീദ് ഇസ്രായേല്യരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഇസ്രായേലിന്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ്, സൈനിക സേവനത്തിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് സംഖ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് (1 ദിനവൃത്താന്തം 21:5). തന്റെ സൈനിക ശക്തി വർധിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദാവീദ്‌ ചിന്തിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിലല്ല, അതിശക്തമായ സൈന്യത്തിലാണെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചു.

എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയിലും അഭിമാനത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ആകാനുള്ള ലൗകിക അഭിലാഷം കൈവരിക്കാൻ ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചു. സൈനികരുടെ സൈനിക ശക്തിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിലെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നൽകിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. ദൈവം ദാവീദിനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് എടുക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് പ്രകടമാക്കി.

ബാധ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ഒരു മറുവില വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായി യാതൊരു സൂചനയുമില്ലാതെ ജനസംഖ്യ കണക്ക് എടുത്തതിനാൽ, ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പകർച്ച വ്യാധി ആളുകളെ ബാധിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ പകർച്ച വ്യാധിയെ തടയാമായിരുന്നു. തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവൻ ദൈവമുമ്പാകെ തന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു (1 ദിനവൃത്താന്തം 21:8) കർത്താവ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.