എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും ദൈവം ചിലപ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ചിലപ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാത്രമുള്ളതല്ല. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇയ്യോബിന്റെ കഥ ആശ്വാസകരമായിരിക്കും. ഇയ്യോബ് നേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ഇയ്യോബ് നീതിമാനാണെന്ന് സാത്താൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇയ്യോബിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചാൽ, വിശുദ്ധൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് സാത്താൻ പ്രസ്താവിച്ചു. അതിനാൽ, പിശാച് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇയ്യോബിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് പിശാചിനെ അനുവദിച്ചു. സാത്താൻ ഇയ്യോബിന്റെ മേൽ വലിയ വിപത്തുകൾ അയച്ചു, അവന്റെ സ്വത്തുക്കളും കുട്ടികളും ഒടുവിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇയ്യോബിന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:15). ഇയോബ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു. അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിമിത്തം ദൈവം അവനെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചു.

ജോസഫിന്റെ (ഉൽപത്തി 37-47 അധ്യായങ്ങൾ) ഈ വിഷയത്തിന് പ്രചോദനമായ മറ്റൊരു കഥയാണ്. ജോസഫ് നല്ലവനും നേരുള്ളവനും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടവനും ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അവന്റെ നന്മയ്‌ക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനുപകരം, അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ അടിമയായി വിൽക്കുകയും പിന്നീട് ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വസ്‌തനായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ കൈവിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജയിലിൽ കിടന്ന് വർഷങ്ങളോളം അവൻ ചിന്തിച്ചു. അവൻ ദീർഘനേരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, യോസേഫിനെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാക്കാൻ കർത്താവ് ഈ അനുഭവം ഉപയോഗിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാം.

ഈ കഥകളിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം (എബ്രായർ 13:5). വാസ്‌തവത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹനിർഭരമായ കരമാണ് തന്റെ മക്കളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി തിരശ്ശീലയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് (റോമർ 8:28). അവരെ ശക്തവും അമാനുഷികവുമായ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി കർത്താവ് സംഭവങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 19:4). എന്നാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കേണ്ടിവന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും അവർ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി നിലകൊണ്ടു.

ദൈവം എപ്പോഴും എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമോ?

ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരം ഇതായിരിക്കാം: അതെ, ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുക. തന്റെ നല്ല സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനപ്പുറം ഒരു പരീക്ഷണവും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കില്ലെന്നും “അതിന് കീഴിൽ നിൽക്കാൻ അവൻ ഒരു വഴിയും നൽകും” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13) എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതിനാൽ, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നുവെന്നും അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യുമെന്നും വിശ്വസിക്കുക (ഗലാത്യർ 6:9).

കഷ്ടതകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും വിധം ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, “എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷണം സഹിഷ്ണുത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അതെല്ലാം സന്തോഷമായി കരുതുക. സഹിഷ്‌ണുതയ്‌ക്ക്‌ അതിന്റെ പൂർണമായ ഫലം ലഭിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായി പൂർണരും തികഞ്ഞവരും ആയിരിക്കട്ടെ. . . . പരീക്ഷയിൽ സഹിച്ചുനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ; അവനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവർക്കു കർത്താവു വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ജീവകിരീടം അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ” (യാക്കോബ്‌ 1:2-4,12).

കൂടാതെ, പാപം നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക (യെശയ്യാവ് 59:2). അതിനാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമോ സംശയമോ ഉണ്ടാകരുത്. ദൈവവചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നമുക്ക് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കാം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment