എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവ് ഈസബെൽ രാജ്ഞിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദുഷ്ട രാജ്ഞിയായ ഈസബെലിൽ നിന്ന് ഏലിയാവിന് വധഭീഷണി ലഭിച്ചു, അത് ഒരു ബലഹീനമായ സമയത്ത് “അവന്റെ ജീവനുവേണ്ടി” ഓടാൻ കാരണമായി (1 രാജാക്കന്മാർ 19: 3). ഇസ്രായേൽ ജനത കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുഷ്‌ട രാജാവായ ആഹാബിനെയും അവന്റെ ദുഷ്ടയായ ഭാര്യ ഈസബെലിനെയും കീഴിൽ ബാൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുകയും മൂന്ന് വർഷത്തെ വരൾച്ച അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഏലിയാവ് കാർമൽ പർവതത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും ശാസിച്ചു: “നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ തളർന്നുപോകും? യഹോവ ദൈവമാണെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിക്ക; എന്നാൽ ബാൽ അവനെ അനുഗമിക്കൂ…” അവൻ അവർക്ക് ആത്യന്തിക പരീക്ഷണം നൽകി, “ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളകളെ തരൂ. എന്നാൽ അതിനടിയിൽ തീ ഇടരുത്… തീയാൽ ഉത്തരം പറയുന്ന ദൈവം അവനാണ് ദൈവം” (1 രാജാക്കന്മാർ 18:20-24). ജനമെല്ലാം സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞു, “നന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (വാക്യം 24).

ആരാണ് ദൈവം, യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ ബാല് എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചാവിഷയം. പുറജാതീയ പുരോഹിതന്മാർ ബാൽ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവിച്ച് അവൻ ആ വസ്തുത തെളിയിക്കട്ടെ. മഴയുടെയും കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും ശക്തി അവനുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ മിന്നലുകളെ അയയ്ക്കട്ടെ. ബാലിന്റെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പോലും ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ന്യായം നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി, കർത്താവ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ അഗ്നി അയച്ചു, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ അവന്റെ വഴിപാട് ദഹിപ്പിച്ചു. സത്യദൈവത്തെ ആ വെളിപെടുത്തലിനു ശേഷം, തങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ എല്ലാ വ്യാജ ബാൽ പ്രവാചകന്മാരെയും പിടികൂടാൻ ഏലിയാവ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർ എല്ലാവരെയും അന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (1 രാജാക്കന്മാർ 18:40). എന്നാൽ ഈസബെൽ രാജ്ഞി തന്റെ വിജാതീയ പുരോഹിതന്മാരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, അവൾ ഏലിയാവിന് വധഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചു.

ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മേൽ തനിക്ക് വിജയം നൽകിയ ദൈവം ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈവിടില്ലെന്ന് ഈസബെലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഏലിയാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ജീവനുവേണ്ടി പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് ശത്രുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വീണു. വളരെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ട അദ്ദേഹം “താൻ മരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു” (1 രാജാക്കന്മാർ 19:4). എന്നാൽ കർത്താവ്, കരുണയോടെ, പ്രവാചകന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു. തുടർന്ന്, ഏലിയാവ് കർത്താവിനെ കാണാനായി ഹോറേബ് പർവതത്തിലേക്ക് നാല്പതു ദിവസത്തെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു (1 രാജാക്കന്മാർ 19:6-8).

അവിടെവെച്ച് കർത്താവ് ഏലിയാവിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയതെന്ന്. ഏലിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇസ്രായേൽമക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി നിരസിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു. ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ അവർ എന്നെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു” (വാക്യം 10). എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു: “എന്നാലും ബാലിനെ വണങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലുകളും അവനെ ചുംബിക്കാത്ത എല്ലാ വായകളും ഉള്ള ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പിക്കും” (1 രാജാക്കന്മാർ 19:18).

കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ തിന്മയുടെയും വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും വേലിയേറ്റത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ദൈവഭക്തരെ കർത്താവ് നിയമിച്ചു. ഏലിയാവ് ഹസായേലിനെ സിറിയയുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 19:15), യേഹൂവിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായും (വാക്യം 16), എലീഷായെ പ്രവാചകനായും അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യണമായിരുന്നു (വാക്യം 16). ഇസ്രായേലിൽ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഹസായേലും യേഹൂവും ഈ വേല നിർവഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു, എലീശാ കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ വാളായി ഉപയോഗിക്കും (1 രാജാക്കന്മാർ 19:17).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments