BibleAsk Malayalam

എന്താണ് വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് (WCC)?

വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് (WCC)

വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് (WCC) 1948-ലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രധാന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്, ആംഗ്ലിക്കൻ, ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയുണ്ട്: “വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ്, തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രകാരം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും രക്ഷകനുമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്, അതിനാൽ അവരുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു: പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും.”

വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് “ഐക്യവും പൊതുസാക്ഷിയും ക്രിസ്ത്യൻ സേവനവും തേടുന്ന 349 ആഗോള, പ്രാദേശിക, ഉപ-പ്രാദേശിക, ദേശീയ, പ്രാദേശിക സഭകളുടെ ഒരു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൂട്ടായ്മ” എന്നാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലെ എക്യുമെനിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

493,000 പാസ്റ്റർമാരും വൈദികരും മൂപ്പന്മാരും അധ്യാപകരും പാരിഷ് കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും സേവിക്കുന്ന 520,000 പ്രാദേശിക സഭകൾ ഉൾപ്പെടെ 150 രാജ്യങ്ങളിലായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 590 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ സംഘടനാ അംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അംഗ സഭകളിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ യോഗം ചേരുന്നു, അത് അസംബ്ലികൾക്കിടയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് പ്രസ്താവിച്ചു: “സഭയുടെ ദൃശ്യമായ ഐക്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അംഗ സഭകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നവീകരണത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു” (ഔദ്യോഗിക WCC വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന്).

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവവചനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഐക്യമാണിത്. “ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്രം” മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും “പുരോഗമനപരമായ” സാമൂഹിക നയങ്ങൾ (അബോർഷൻ പോലുള്ളവ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരും, സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നവരും, സ്വവർഗാനുരാഗികളുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കുന്നവരും, ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായ പല വിശ്വാസങ്ങളും സഹിക്കുന്നവരുമാണ് വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് നയിക്കുന്നത്.

അതെ, തന്റെ സഭ ഏകീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:22), എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തു സത്യങ്ങളുടെ വ്യക്തത നഷ്ടപെടുത്തിയല്ല. ഉപദേശം പരമപ്രധാനമാണ്. വിശേഷിച്ചും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രവൃത്തിയെയും സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ. ആധുനിക എക്യുമെനിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ ഉപദേശങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും തയ്യാറാണ്.. സത്യം വിഭജനത്തിന്റെ വാളെടുക്കുന്നു (മത്തായി 10:34).

സഭയെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഘടകം തന്റെ സത്യമാണെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി: “നിന്റെ സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ: നിന്റെ വചനം സത്യമാണ്” (യോഹന്നാൻ 17:17). അതിനാൽ, വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഘടകം യേശുവിന്റെ വചനം ആയിരിക്കണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: