എന്താണ് മേരിയുടെ നിത്യ കന്യകാത്വം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയം, ചാരിത്ര്യവതിയായ ഒരു ശുദ്ധ സ്ത്രീയായിരുന്നു. ദൈവം അവളെ തന്റെ പുത്രന്റെ അമ്മയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു – ലോകരക്ഷകൻ (ലൂക്കോസ് 1:28-35) അവൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുന്നതിനായും (ഉല്പത്തി 3:15). കന്യകയായ മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു (മത്തായി 1:18). യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിവൃത്തി ഇതായിരുന്നു: “അതു കൊണ്ടു കർത്താവു തന്നേ നിങ്ങൾക്കു ഒരു അടയാളം തരും: കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു ഇമ്മാനൂവേൽ എന്നു പേർ വിളിക്കും” (യെശയ്യാവ് 7:14).

മേരിയുടെ ശാശ്വത കന്യകാത്വം

യേശുവിനെ പ്രസവിച്ചതിനു ശേഷവും മറിയ കന്യകയായി തുടർന്നു എന്നാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു? മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ മറിയത്തിന് മറ്റ് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ഇവൻ തച്ചന്റെ മകൻ അല്ലയോ ഇവന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നവളല്ലയോ? ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ യാക്കോബ്, യോസെ, ശിമോൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലയോ?
56 ഇവന്റെ സഹോദരികളും എല്ലാം നമ്മോടുകൂടെയില്ലയോ? ഇവന്നു ഇതു ഒക്കെയും എവിടെ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിപ്പോയി” (മത്തായി 13:55-56). ” ഇവൻ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ, യൂദാ, ശിമോൻ എന്നവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ? ഇവന്റെ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോടു കൂടെ ഇല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിപ്പോയി” (മർക്കോസ് 6:3).

യേശുവിന്റെ ഈ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ അവന്റെ കസിൻമാരാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയും മാർക്കും കസിൻസ് (അനെപ്സിയോസ്) അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ (സഗ്ജെൻസ്) എന്ന ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്? “കസിൻ” എന്നതിനുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം കൊളോസ്യർ 4:10-ൽ പുതിയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു, ലൂക്കോസ് 1:36-ൽ “ബന്ധു” ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പകരം, മത്തായിയും മാർക്കോസും സഹോദരന്മാർക്കും (അഡെൽഫോസ്), സഹോദരിമാർക്കും (അഡെൽഫ്) വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.

യേശുവിന് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി മത്തായി പരാമർശിക്കുന്നു (അദ്ധ്യായം 12:46-50). പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ലൂക്കോസ് യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും പരാമർശിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1:12-14). കൂടാതെ, മർക്കോസ് 3:32-35-ലും ലൂക്കോസ് 8:19-21-ലും യേശു തന്റെ ഭൗതിക സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മയെയും ആത്മീയ സഹോദരന്മാരെയും അമ്മയെയും വേർതിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, യേശുവിന് ഒരു സഹോദരനുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 1:19).

മേരി ജോസഫുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു ശേഷവും മറിയം നിത്യകന്യകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വചനങ്ങളെ എതിർക്കലാണ്. “യോസേഫ് ഉറക്കം ഉണർന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു, ഭാര്യയെ ചേർത്തുകൊണ്ടു.
മകനെ പ്രസവിക്കുംവരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല. മകന്നു അവൻ യേശു എന്നു പേർ വിളിച്ചു” (മത്തായി 1:24-25). “അറിഞ്ഞു” എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിലെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 4:1, 25; 17). യോസേഫ് ഒരിക്കലും മറിയത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, “അവൾ തന്റെ ആദ്യജാത പുത്രനെ പ്രസവിക്കും വരെ” എന്ന വാചകം അർത്ഥശൂന്യമാണ്.

ലൈംഗികത നിർമ്മലമാണ്

ലൈഗീകതയിലൂടെയല്ല യേശുവിൻറെ അമ്മയാകുന്നത് എന്ന്
ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികത മാന്യമാണെന്നും തീർച്ചയായും പാപമല്ലെന്നും ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കട്ടെ” (“എബ്രായർ 13:4). വാസ്തവത്തിൽ, കർത്താവ് ജനങ്ങളോട് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായിരിക്കാനും പെരുകാനും കൽപ്പിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:28; മലാഖി 2:14-15). മത്തായി 19:5-6-ൽ ഉല്പത്തി 2:24 ഉദ്ധരിച്ച യേശു, വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ “ഒരു ദേഹമായിരിക്കും” എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

മേരിയുടെ കന്യകാത്വത്തിന്റെ അധ്യാപനം ആരാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്

മേരിയുടെ ശാശ്വത കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഉത്ഭവിച്ചത് ജെയിംസിന്റെ ശൈശവ സുവിശേഷം, ജെയിംസിന്റെ പ്രോട്ടോവാഞ്ചേലിയം എന്ന അപ്പോക്രിഫൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏകദേശം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. നേരെമറിച്ച്, ആധികാരികമായ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ എഴുതപ്പെടുകയും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കോസ് 11:49; 1 കൊരിന്ത്യർ 12:28; എഫെസ്യർ 2:20; എഫെസ്യർ 3:5; 2 പത്രോസ് 3:2).

കാനോനിക്കൽ [ദൈവിക പ്രചോദനം എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ]ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം വ്യാജ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം പുറത്തുവന്നു. ജെയിംസിന്റെ പ്രോട്ടോവാഞ്ചേലിയം മറ്റ് വ്യാജ പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയാണ്, അത് വിശ്വസനീയമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യാക്കോബ് (യേശുവിന്റെ സഹോദരൻ) പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനായി (ഗലാത്യർ 1:19; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:7). എന്നാൽ ആദിമ സഭ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തെറ്റായ ഉള്ളടക്കം കാരണം നിരസിച്ചു. ഒറിജൻ മത്തായിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി, അതിൽ അദ്ദേഹം ജെയിംസിന്റെ പ്രോട്ടോവാൻജെലിയം നിരസിക്കുകയും അത് വ്യാജമാണെന്ന് അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. മേരിക്ക് വേറെയും കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തിന്റെ ശാശ്വത കന്യകാത്വം എന്ന ആശയം കത്തോലിക്കാ സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്?

റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ മറിയത്തിന്റെ നിത്യ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ മരിയൻ ഭക്തിക്ക് (മറിയത്തോടുള്ള ഭക്തി മുൻവിധിയുടെ അടയാളമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം) ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളിലൊന്നായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ദൈവിക മാതൃത്വം, സഹ-വീണ്ടെടുപ്പുകാരി, കുറ്റമറ്റ ഗർഭധാരണം, അനുമാനം… തുടങ്ങിയ മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ബൈബിൾ വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സഭ സ്വീകരിക്കുന്നു. സഭ മറിയത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മേരിയെ ആരാധിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും വണങ്ങുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഉപസംഹാരം

മറിയത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും തിരുവെഴുത്തുകൾ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ്. മേരി തന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും പാപമായിരുന്നില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, അവളുടെ വിവാഹത്തിലുടനീളം അവൾ അതിൽ നിന്ന്‌ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്‌ പാപമാണ്‌ (1 കൊരിന്ത്യർ 7:3-5). ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മറിയത്തിന് കന്യകയായി തുടരേണ്ടിവരുന്നതിന് ബൈബിളോ യുക്തിസഹമോ ആയ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. അവരെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുന്നു. അതിനാൽ, ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ, ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി അത് സ്വീകരിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.