എന്താണ് പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം?

Author: BibleAsk Malayalam


പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം

പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ കലണ്ടറിലെ ഒരു പ്രധാന വിരുന്നായ ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാളിന്റെ ഗ്രീക്ക് പേരാണ് പെന്തക്കോസ്ത് (ലേവ്യപുസ്തകം 23:15;
ആവർത്തനം 16:9). പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “അമ്പത്” എന്നാണ്, പെസഹായുടെ അലയടിക്കുന്ന അർപ്പണത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് ദിവസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ ധാന്യ വിളവെടുപ്പിന്റെ അവസാനം ആഘോഷിച്ചു, ഈ പരിപാടി ആഘോഷിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീർത്ഥാടകർ ജറുസലേമിലെത്തും.

ഇന്ന്, പെന്തക്കോസ്ത് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് അമ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾ 2: 1-31 ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല അനുയായികളുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, പെന്തക്കോസ്തിനെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിലപ്പോൾ സഭയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പഴയനിയമത്തിൽ യോവേൽ 2:8-32 ലും പുതിയ നിയമത്തിലും സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന വാക്കുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്ക് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 1:8; യോഹന്നാൻ 16:14). 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര കാറ്റ് വന്ന് സ്ഥലം നിറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ ‘അഗ്നിയുടെ നാവുകൾ’ ഇറങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു.

അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞതിനുശേഷം, വിവിധ ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷ സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന മറ്റ് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു.

അപ്പോസ്തലന്മാർ ധൈര്യത്തോടെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു, ശ്രോതാക്കളുടെ “ഹൃദയത്തിൽ മുറിവേറ്റു” (പ്രവൃത്തികൾ 2:37) “അനുതപിച്ച് സ്നാനമേൽക്കാൻ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:38) നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. “…അന്നുതന്നെ മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോടു ചേർത്തു. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കലിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറച്ചുനിന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 2:41,42).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൊരിച്ചിലിന്റെ പ്രാധാന്യം ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാത്തത്തിലാണ്, “സീയോൻ മക്കളേ, ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ! അവൻ തക്ക അളവായി നിങ്ങൾക്കു മുൻമഴ തരുന്നു; അവൻ മുമ്പേപ്പോലെ നിങ്ങൾക്കു മുൻമഴയും പിൻമഴയുമായ വർഷം പെയ്യിച്ചുതരുന്നു” (യോവേൽ 2:23).

സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് ശക്തി പകരാൻ പെന്തക്കോസ്‌തിൽ “മുൻ മഴ” വന്നതുപോലെ, അന്ത്യകാല സഭയ്‌ക്ക് “പിൻ മഴ”യുടെ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ഒഴുക്ക് ലഭിക്കും. ലോകത്തെ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ഈ ഒഴുക്ക് വരും. അതിനാൽ, ആദിമ സഭയെപ്പോലെ, ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment