എന്താണ് ” പരിശുദ്ധ ഗർഭധാരണം”?

Author: BibleAsk Malayalam


നിർവചനവും ഉത്ഭവവും

“ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” എന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. മറിയം പാപം ചെയ്യാതെയാണ് ഗർഭം ധരിച്ചതെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം മറിയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതോ ആയ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി; അവൾ “രണ്ടാം ആദാമിന്” ​​ജന്മം നൽകിയ “രണ്ടാം ഹവ്വാ” ആണെന്ന് (1 കൊരിന്ത്യർ 15:45); ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവൾക്ക് അമാനുഷിക വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചുവെന്ന്. കുറ്റമറ്റ ഗർഭധാരണം നിമിത്തം അവൾ പാപരഹിതയായി തുടർന്നു.

പയസ് ഒമ്പതാമൻ മാർപ്പാപ്പ 1854-ൽ “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” എന്ന സിദ്ധാന്തം ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തതാണെന്നു ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു: “മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളാൽ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം, സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയും കൃപയും മുഖേന, അവളുടെ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉച്ചരിക്കുകയും നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. , ആദിപാപത്തിന്റെ എല്ലാ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും കളങ്കമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്, അതിനാൽ എല്ലാ വിശ്വസ്തരും ഇതു ദൃഢമായും നിരന്തരം വിശ്വസിക്കണം. -ഒമ്പതാം പയസ് മാർപാപ്പ, ഇനെഫാബിലിസ് ഡ്യൂസ്, 1854

കത്തോലിക്കാ സഭ ഡിസംബർ എട്ടിന് മറിയത്തിന്റെ “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” എന്ന തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ തിയോടോക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ ആനി (പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് മേരിയുടെ അമ്മ) ഗർഭധാരണത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.

കന്യകയാലുള്ള ജനനം വേദപുസ്തകപരമാണ്

“ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” കന്യകയാലുള്ള
ജനനത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” രക്ഷകനെ ഗർഭം ധരിച്ചതിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുവെന്ന് പലരും തെറ്റായി കരുതുന്നു. യേശുവിന്റെ ഗർഭധാരണം തീർച്ചയായും കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു – പാപം കൂടാതെ. എന്നാൽ “ഇമക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” യേശുവിനെയല്ല, മറിയയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കന്യകയാലുള്ള ജനനത്തിന്റെ കഥ മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാം (ലൂക്കാ 1:26-38; 2:1-7; മത്തായി 1:20-25). കന്യകയാലുള്ള ജനനം പഴയനിയമ പ്രവചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിവൃത്തിയാണ് (യെശയ്യാവ് 7:14, മത്തായി 1:22-23). മറിയം യേശുവിനെ ഗർഭംധരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായി സജ്ജമാക്കുന്നു (എബ്രായർ 4:14-16) അവൻ എന്നേക്കും വാഴും (ഫിലിപ്പിയർ 2:10-11).

“ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” അഥവാ പരിശുദ്ധ ഗർഭധാരണം വേദപുസ്തകപരമല്ല.

കന്യകയിലൂടെയുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം വേദപുസ്തകപര മാണെങ്കിലും, “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” എന്ന സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെയല്ല. അത് മനുഷ്യപാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ ദൈവഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾ പാപരഹിതയായിരുന്നില്ല. യേശു ഒഴികെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു (റോമർ 3:23; 1 യോഹന്നാൻ 1:8-10) (യോഹന്നാൻ 8:46; എബ്രായർ 4:15; 7:26) എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. യേശുവിന് “പാപം ഇല്ലായിരുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21; 1 യോഹന്നാൻ 3:5). അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ്, ” കളങ്കമൊ കുറവുകളോ ഇല്ലാത്തതാണ്” (1 പത്രോസ് 1:19). പാപം അവനെ നിരന്തരം വലയം ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അവനിൽ പ്രതികരണമൊന്നും കണ്ടില്ല (യോഹന്നാൻ 14:30).

മറുവശത്ത്, മറിയ ഒരു പാപിയായിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് അവൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലൂക്കോസ് 1-ൽ അവൾ പറയുന്നു, “എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു” (വാക്യം 47). അവൾ പാപരഹിതയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവൾക്ക് ഒരു “രക്ഷകനെ” ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.

കൂടാതെ, കത്തോലിക്കാ സഭ അവകാശപ്പെടുന്നത് മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള (ലൂക്കോസ് 1:28) പരാമർശം “അവളെ വളരെ പ്രീയങ്കരിയാക്കുകയാണ്” കൂടാതെ “അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ . . . സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ” (ലൂക്കോസ് 1:42) അവൾ പാപമില്ലാത്തവളാണെന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, പാപരഹിതയാകാതെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാനും സാധിക്കും. കത്തോലിക്കാ പഠിപ്പിക്കൽ മറിയയെ “കൃപ നിറഞ്ഞവൾ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അവൾ പാപമില്ലാത്തവളായിരിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയായി, എന്നാൽ ആ വാചകം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ “കൃപ നിറഞ്ഞവൻ” (യോഹന്നാൻ 1:14) എന്നും അവന്റെ ശിഷ്യനായ സ്റ്റീഫനേയും പരാമർശിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 6:8). ഈ ഭാഗങ്ങൾ മേരിയെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ മറിയത്തിന്റെ “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അവർ എന്തിനാണ് മറിയത്തെ വന്ദിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന്റെ അനിവാര്യമായ അടിസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം മറിയത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് തുല്യമായി ഉയർത്തുന്നു. ദൈവിക മാതൃത്വം, സഹ-വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, ശാശ്വത കന്യകാത്വം, അനുമാനം… തുടങ്ങിയ മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ബൈബിൾ വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സഭ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ ദൈവിക സ്രഷ്ടാവും (കൊലോസ്യർ 1:16), വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും (യോഹന്നാൻ 3:16) മധ്യസ്ഥനും (1 തിമോത്തി 2:5) യേശു മാത്രമാണ്. “ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ” (നിഷ്കളങ്കമായ ഗർഭധാരണം) മനുഷ്യനിർമ്മിത പഠിപ്പിക്കലാണ്. “മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെ ഉപദേശങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യർത്ഥമായി അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു” (മത്തായി 15:9) എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, സ്വന്തം ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ആളുകളെ യേശു ശാസിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. അവരെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുന്നു. അതിനാൽ, ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ, ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി അത് സ്വീകരിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുക.

Leave a Comment