എന്താണ് ദേവരധർമ്മവിവാഹം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരിച്ച ഒരാളുടെ അവിവാഹിതനായ സഹോദരൻ തന്റെ സഹോദരന്റെ വിധവയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നതിനെയാണ് ദേവരധർമ്മവിവാഹം. അത്തരമൊരു ഐക്യത്തിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ മകൻ, മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ അനന്തരാവകാശിയായിത്തീരുകയും , അവന്റെ പേരും സ്വത്തും ശാശ്വതമാക്കാനും കഴിയുന്നു. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുടുംബപ്പേര് ശാശ്വതമായി നിലനിറുത്തുന്നതിന് വിലമതിക്കുന്നു, മക്കളില്ലാത്ത തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ശാശ്വതമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (സംഖ്യകൾ 27:4).

പുരാതന കാലത്ത്, ഈ ആചാരം വ്യത്യസ്‍തകളോടെ സാധാരണമായിരുന്നു, കൂടാതെ അതിഗംഭീരമായ വിവാഹം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു കുലഘടനയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഇന്നും ആചരിച്ചുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചില മുൻകാല ജനതകളുടെ പിൻഗാമികൾക്കിടയിൽ ഈ ആചാരം കാണാൻ കഴിയും.

ആവർത്തനപുസ്‌തകം 25:5-6-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ദേവരധർമ്മവിവാഹം മോശൈക നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് ഒരു പിൻഗാമിയെ നൽകുകയും അങ്ങനെ കുടുംബപരമ്പര തുടരുകയും ഒരാളുടെ ദൈവികമായി നിയമിച്ച അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഒരു സഹോദരനെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു.

മോവാബ്യക്കാരിയായ റൂത്തിന്റെ (റൂത്ത് 1:22; 2:1 – 4:17) ദേവരധർമ്മവിവാഹ തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ ഉദാഹരണമാണ്. റൂത്ത് ബോവസിനെ തന്റെ “ബന്ധുവായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ” ആകാനും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി രക്ഷിക്കാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാനും അന്വേഷിച്ചു (റൂത്ത് 3:9). ബോവസ് ഈ നിർദ്ദേശം സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിച്ചു, എന്നാൽ തന്നെക്കാൾ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം രൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു (വാക്യം 12) അവൻ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചോദിച്ചപ്പോൾ, അടുത്ത ബന്ധു വിസമ്മതിക്കുകയും ബോവസിന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു (റൂത്ത് 4:5).

ഉല്പത്തി പുസ്തകം 38-ാം അധ്യായത്തിൽ ദേവരധർമ്മവിവാഹം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താമാർ യെഹൂദയുടെ മകനായ ഏറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. താമറിനെ അനന്തരാവകാശിയില്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ച് എർ മരിച്ചു (ഉല്പത്തി 38:6-7). യഹൂദയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ, താമറിന് ദേവരധർമ്മവിവാഹ ആചാരപ്രകാരം മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരനെ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (വാക്യം 8). എന്നാൽ ഏറിന്റെ സഹോദരൻ “കുട്ടി തന്റേതായിരിക്കില്ലെന്ന് ഓനാന് അറിയാമായിരുന്നു; അതിനാൽ അവൻ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഉറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം, തന്റെ സഹോദരന് സന്താനങ്ങളെ നൽകാതിരിക്കാൻ അവൻ തന്റെ ബീജം നിലത്തു ചൊരിഞ്ഞു” (വാക്യം 9). ഓനാന്റെ സ്വാർത്ഥ പ്രവൃത്തികൾ കർത്താവിനെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു (വാക്യം 10).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഉറപ്പ് സദൂക്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദേവരധർമ്മവിവാഹം ഉപയോഗിച്ച് യേശു ഒരു ഉദാഹരണം നൽകി. സദൂക്യർ യേശുവിനെ തളർത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു: “ഒരു മനുഷ്യൻ കുട്ടികളില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവന്റെ സഹോദരൻ വിധവയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവനുവേണ്ടി സന്തതികളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മോശ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏഴു സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു മരിച്ചു, കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ ഭാര്യയെ സഹോദരനു വിട്ടുകൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സഹോദരന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെ സംഭവിച്ചു, ഏഴാമൻ വരെ. ഒടുവിൽ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ, അവർ ഏഴുപേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും, അവർ എല്ലാവരും അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചവരായതിനാൽ? യേശു അവരോട് ലളിതമായി പ്രതികരിച്ചു, “നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും അറിയുന്നില്ല. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവദൂതന്മാരെപ്പോലെയാണ്” (മത്തായി 22:24-32).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.