എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

“അതിനാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിലൂടെയും കേൾവി ദൈവവചനത്തിലൂടെയും വരുന്നു.”

റോമർ 10:17

നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യമാണ് വിശ്വാസം “വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു” (എബ്രായർ 11:1). പക്ഷേ, തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല. ഈ ബോധ്യം അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം, അറിവ് ദൈവവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. അതിനാൽ, രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ, ഒരു വ്യക്തി ദിവസവും ആത്മാർത്ഥമായി ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും വേണം.

കൂടാതെ, വിശ്വാസം ഒരു പേശി പോലെയാണ്, അത് വ്യായാമം ചെയ്താൽ അത് ശക്തമാകും. നാം ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആശ്രയത്വം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ, അവനിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൃഢമാകും. എന്നാൽ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നാം നമ്മുടെ ബോധ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാം ദുർബലരാകുകയും അവനിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നൽകിയ ഏതൊരു കഴിവും പോലെ, അത് ഉപയോഗമില്ലാതെ വാടിപ്പോകുന്നു, പക്ഷേ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്താൽ അത് വളരുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്ഥിരോത്സാഹിയായ വിധവയുടെ ഉപമ, കൈവിടാത്ത ദൃഢവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് (ലൂക്കാ 18:1-8). ദൈവത്തിൻറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസി അവകാശപ്പെടണം. യേശു പറഞ്ഞു, “ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും” (യോഹന്നാൻ 16:24).

വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്ത്യാനി ദിനംപ്രതി ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, അവന് കീഴടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. “ഇവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അതിമഹത്തായതും വിലപ്പെട്ടതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മ ൾക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 1:4). വാഗ്‌ദത്തങ്ങൾ ചെയ്‌തവനിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസം തക്കസമയത്ത് തൻ്റെ അഭ്യർഥനകൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് അവനു ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

അവസാനമായി, വാഗ്‌ദത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനിയെ പ്രാപ്‌തനാക്കുന്നു. അങ്ങനെ, വാഗ്‌ദത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർത്തമാന സമ്പത്തായി മാറുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വർത്തമാനകാലത്തെ ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അദൃശ്യമായത് ദൃശ്യമാകും. “അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും” (മർക്കോസ് 11:24).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.