എടുക്കപ്പെടലിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?ശരിയായത് ഏതാണ്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

എടുക്കപ്പെടൽ ( rapture ) വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്:

  1. ആദ്യ- പീഡനകാല എടുക്കപ്പെടൽ (റാപ്ചർ): ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് ദൈവജനത്തിനു ഒരു രഹസ്യ കടത്തികൊണ്ടുപോകൽ സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
  2. മധ്യ- പീഡനകാല എടുക്കപ്പെടൽ (റാപ്ചർ) : ഈ നിരൂപണം ദൈവജനത്തിനെ രഹസ്യമായ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകലിനെപറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു, മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടകാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കും, ആ കാലഘട്ടത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യത്തോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എതിർക്രിസ്തു ഒരു അക്ഷരീയ യെരൂശലേം ആലയത്തിൽ “മ്ലേച്ഛമായ ശൂന്യമാക്കൽ” നടത്തും.
  3. പിമ്പിലുള്ള – പീഡനകാല എടുക്കപ്പെടൽ (റാപ്ചർ) : : മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും) സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുമെന്നു ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഒരു അന്തിമ ക്ലേശ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇതിൽ അവസാനത്തെ കാഴ്ചപാട് ശരിയാണ്. വിശുദ്ധൻ മഹാകഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “ലോകാരംഭം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിയൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടത അപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. ആ ദിവസങ്ങൾ ചുരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ആ ദിവസങ്ങൾ ചുരുങ്ങും” ().

ക്രിസ്തു തൻറെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, “നിങ്ങൾ അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം” (). അതുപോലെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “അതെ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അതുല്യമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പീഡനം അനുഭവിക്കും” (). കൂടാതെ, അവൻ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് അനേകം കഷ്ടതകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം” ().

കഷ്ടതയ്‌ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാ നീതിമാന്മാരും ലോകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കപ്പെടുമെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ ഏഴ് പീഡന വർഷങ്ങൾ സഹിച്ചുനിൽക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഉള്ള ഈ ആശയം ആകർഷകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീക്ഷണത്തിന് ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. “കഷ്ടതയുടെ ഏഴു വർഷം” എന്ന പ്രയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നില്ല.

വിശുദ്ധന്മാർ അന്ത്യകാല ക്ലേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ യജമാനൻ അറിയുമല്ലോ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതു: ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്തുടനീളം ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരെ അതിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പോലെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീ. 91) എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയും ഏലിയാവും രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)രൂപാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു: പ്രവചനം- “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”…

നീതിമാൻ അന്ത്യകാല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകാതിരിക്കുമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ചോദ്യം: നീതിമാൻ അന്ത്യകാല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകില്ലെന്ന് വെളിപ്പാട് 3:10 തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം: “സഹിഷ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്തു…