എങ്ങനെയാണ് രൂത്തും ബോവസും വിവാഹിതരായത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ, രൂത്തിന്റെയും ബോവസിന്റെയും കഥ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. മോവാബ് ദേശത്ത് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്ന എലിമേലെക്ക് എന്ന ഇസ്രായേല്യ പുരുഷനെയാണ് രൂത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ആ മനുഷ്യനും അവന്റെ സഹോദരനും പിതാവും മോവാബ് ദേശത്തുവെച്ചു മരിച്ചു. യുവതിയെ അമ്മായിയമ്മയായ നവോമിക്കൊപ്പം വിട്ടു. മോവാബിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നവോമി തന്റെ രണ്ട് മരുമകളോട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരാൾ ചെയ്‌തു, പക്ഷേ റൂത്ത് പറഞ്ഞു, “നീ പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും, ​​നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ താമസിക്കും. നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനവും നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവവുമായിരിക്കും” (റൂത്ത് 1:16-17).

ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം, റൂത്തിന് ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടു, വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന സ്വന്തം ആളുകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്യരാജ്യമായ ഇസ്രായേലിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ജീവിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് റൂത്തിന് തോന്നി. നവോമിയുടെ സ്‌നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം മതിപ്പു ഉണ്ടായി, അവൾക്കു അവനിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർപെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

യവം വിളവെടുപ്പിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നവോമിയും രൂത്തും ബേത്‌ലഹേമിലെത്തി. അവർ വളരെ ദരിദ്രരായിരുന്നു,അതിനാൽ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് കൊയ്ത്തുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും വയലിൽ പോകാൻ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന യവമാണികൾ പെറുക്കാൻ യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ യവമണികൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എലീമേലെക്കിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ബോവസ് ആയിരുന്നു. റൂത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവളെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും തന്റെ ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞു. യുവതി അവനോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവളായിരുന്നു, “ഞാൻ ഒരു വിദേശിയായതിനാൽ നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട്?” (അദ്ധ്യായം 2:10). ബോവാസ് റൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു നവോമിയോടുള്ള അവളുടെ ദയയിൽ അവനിൽ മതിപ്പുളവാക്കി. (അദ്ധ്യായം 2:11-12)

ബോവസ് ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്ന് നവോമി മനസ്സിലാക്കി യഹൂദ നിയമമനുസരിച്ച്, എലിമേലെക്കിന്റെ സ്വത്ത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ കടബാധ്യസ്ഥത ഒഴിവാക്കാൻ വിറ്റിരിക്കാം (ലേവ്യ. 25:24). കൂടാതെ, റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും അവളുടെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനായി ഒരു സന്തതി വളർത്താനും സ്വത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി ആകാനും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നൊവൊമി രൂത്തിനോട് ബോവസിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹാലോചന സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായി അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

രൂത്ത് നവോമിയെ അനുസരിച്ചു, ബോവസ് വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവനെക്കാൾ അടുത്ത മറ്റൊരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബോവസിന് ആദ്യം ആ ബന്ധുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കണമായിരുന്നു. രണ്ടാം ദിവസം അദ്ദേഹം ആ ബന്ധുവിനെ പട്ടണ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാണുകയും നവോമിയുടെ പരേതനായ ഭർത്താവിന്റെ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാനും രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബന്ധു വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, താൻ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും ബോവാസ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള രൂത്തിന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം ദൈവം വളരെയധികം മാനിച്ചു. റൂത്തിനും ബോവസിനും ഓബേദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മുത്തച്ഛനായിത്തീർന്നു, അവന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് മിശിഹാ വന്നത് (മത്തായി 1:5-6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment