എങ്ങനെയാണ് പണ്ടോറയുടെ പെട്ടിയുടെ ഐതിഹ്യം സൃഷ്ടികഥയുമായി സാമ്യമുള്ളത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പണ്ടോറ പെട്ടിയുടെ ഐതിഹ്യം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുടെയും പതനത്തിന്റെയും ബൈബിളിലെ കഥയും തമ്മിൽ നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കെട്ടുകഥയിൽ, സിയൂസ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്, ഹെഫൈസ്റ്റോസിനെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി, അവൾക്കു പണ്ടോറ എന്ന് പേരിട്ടു. സിയൂസ് പണ്ടോറയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് പ്രോമിത്യൂസിന്റെ സഹോദരൻ എപിമെത്യൂസിന് സമ്മാനമായി നൽകി. താൻ പണ്ടോറയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് സ്യൂസ് എപിമെത്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

സിയൂസ് ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയും അതിൽ ഒരു വലിയ പൂട്ടുമായി പണ്ടോറയെ അയച്ചു. എന്നാൽ പെട്ടി ഒരിക്കലും തുറക്കരുതെന്ന് സ്യൂസ് അവളോട് പറഞ്ഞു, അവൻ താക്കോൽ എപിമെത്യൂസിന് നൽകി. പെട്ടിയിൽ എന്താണെന്ന് പണ്ടോറയ്ക്ക് വളരെ ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിരുന്നു, അത് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവൾ എപിമെത്യൂസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ താക്കോൽ മോഷ്ടിച്ച് പെട്ടി തുറന്നു. ആളുകൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളും പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പറന്നു: രോഗങ്ങൾ, വേവലാതികൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, വിദ്വേഷം, അസൂയ, എല്ലാ തിന്മകളും.
എന്നാൽ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി അവസാനമായി പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് വന്നത് പ്രത്യാശ ആയിരുന്നു.

പണ്ടോറയുടെ പെട്ടി എന്ന കെട്ടുകഥയിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ കഥ ബൈബിൾ പറയുന്നു. ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ അവരെ മനോഹരമായ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ അവൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുന്നത് വിലക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കും. ഇത് അവർക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഹവ്വാ ആ വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയായി, ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ഭർത്താവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, മനുഷ്യവർഗം വേദനയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടിനും മരണത്തിനും വിധിക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3).

എന്നാൽ പണ്ടോറയുടെ പെട്ടി പുരാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും അവരുടെ പതനത്തിനുശേഷം സ്രഷ്ടാവ് നൽകിയ പ്രത്യാശയുടെ പിന്നിലെ കാരണം ബൈബിൾ കഥ പറയുന്നു. ദൈവം തന്നെ, അനന്തമായ അനുകമ്പയോടെ നീങ്ങുകയും, അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന തന്റെ പുത്രനിലൂടെ (ഉല്പത്തി 3:15) വീണുപോയ വംശത്തിന് മോചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ, പണ്ടോറയുടെ പെട്ടി പുരാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഭൂമിയിൽ ആളുകളെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ദൈവമാണ് സിയൂസ്, എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാനും സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനുമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൈവം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു (യോഹന്നാൻ 3:16). ).

ലോകത്തിലെ സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ, ബൈബിളിന്റെ കഥകൾക്ക് സമാന്തരമായ വ്യത്യസ്ത കഥകൾ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, ആളുകൾ ലോകമെമ്പാടും ചിതറിപ്പോയി (ഉല്പത്തി 11:1-11) കാലക്രമേണ ഐതിഹ്യങ്ങളെയും കെട്ടുകഥകളെയും സ്വാധീനിച്ച വീഴ്ചയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ കഥകൾ അവർക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment