ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ബൈബിളിലെ ജോസഫിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ബൈബിളിലെ ജോസഫിനെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് ഇതാ:

ആദ്യം – ലിഖിതങ്ങൾ

  1. ഫറവോന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനുശേഷം, രാജാവ് അവനെ കിരീടത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. രാജാവ് ജോസഫിന് ഒരു പുതിയ പേര് നൽകി “സാപ്നത്ത് പനേഹ്” (ഉല്പത്തി 41:45). ഈ പേര് പിന്നീട്, ബുബാസ്റ്റിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ (ബി.സി. 9-ആം നൂറ്റാണ്ട്) ഒരു ലിഖിതത്തിൽ കണ്ടെത്തി, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡിജെഡ്-പ-നെറ്റ്ജെർ-ഇയുഫ്-അങ്ക് എന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയതാണ്, “ദൈവം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു” എന്നാണ്.
    താഴെയുള്ള ഈ ലിഖിതം ഫറവോന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷത്തേയും തുടർന്നുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും ജോസഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. (ഉറവിടം)

image

രണ്ടാമത്തേത് – നാണയങ്ങൾ

ഈജിപ്ഷ്യൻ ന്യൂസ്‌പേപ്പർ അൽ-അഹ്‌റമിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വാജിഹ് അൽ-സഖർ എഴുതിയ, പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ബൈബിൾ ജോസഫിന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി (അൽ-അഹ്‌റാം (ഈജിപ്ത്), സെപ്റ്റംബർ 22, 2009).

image 1

ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

“ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ പുരാവസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഗവേഷകർ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. [ആദ്യം] അവർ അവയെ ആകർഷണീയതയ്‌ക്കായി എടുത്തിരുന്നു, എന്നാൽ സമഗ്രമായ പരിശോധനയിൽ നാണയങ്ങൾ അവ അച്ചടിച്ച വർഷവും അവയുടെ മൂല്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവ ഖനനം ചെയ്ത സമയത്ത് [ഭരിച്ചിരുന്ന] ഫറവോന്മാരുടെ പ്രതിമകളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ചില നാണയങ്ങൾ യോസേഫ് ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഛായാചിത്രവും ഉള്ളവയാണ്.

ജോസഫ് പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിനിടെ, [ഈജിപ്ഷ്യൻ] പുരാവസ്തു അതോറിറ്റിയുടെയും നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെയും നിലവറകളിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള നിരവധി ആകർഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി റിസർച്ച് ടീം മേധാവി ഡോ. സൈദ് മുഹമ്മദ് താബെറ്റ് പറഞ്ഞു. ജോസഫിന്റെ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ട്രഷറിയുടെ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ വഹിച്ച ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ…

“ഒരു നാണയം… [ഉള്ളത്] ഏഴ് തടിച്ച പശുക്കളെയും ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ഫറവോന്റെ സ്വപ്നത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പശുവിന്റെ ചിത്രം”

ഗവേഷകൻ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാണയങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവ ജോസഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളുള്ള നാണയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. അവയിൽ ഒരു നാണയവും അതിൽ ഒരു ലിഖിതവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏഴ് തടിച്ച പശുക്കളെയും ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ഫറവോന്റെ സ്വപ്നത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു ചിത്രവും ഏഴ് പച്ച തണ്ടുകളും ധാന്യത്തിന്റെ ഏഴ് ഉണങ്ങിയ തണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ലിഖിതങ്ങൾ സാധാരണയായി ലളിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, കാരണം എഴുത്ത് അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിനാൽ ഈ നാണയങ്ങളിലെ എഴുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗവേഷക സംഘം [നാണയത്തിലെ എഴുത്ത്] അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തു.

“ഈ നാണയത്തിൽ ജോസഫിന്റെ പേര് രണ്ടുതവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ചിത്രലിപികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഒരിക്കൽ യഥാർത്ഥ നാമം, ജോസഫ്, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ നാമം, സബ സബാനി, അദ്ദേഹം ട്രഷററായപ്പോൾ ഫറവോൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണ്. അക്കാലത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ജോസഫിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.