ഈജിപ്തിൽ പതിച്ച പത്തു ബാധകളുടെ കാലത്ത് ഫറവോൻ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുറപ്പാടിന്റെ കാലത്തെ ഫറവോന്റെ പേരും ഈജിപ്തിൽ വീണ പത്തു ബാധകളും ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം, ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രം വിശ്വസനീയമല്ല, കാരണം ഫറവോന്മാർ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന പ്രധാന ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും തോൽവിയോ പരാജയമോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ. അതിനാൽ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം, മതേതര പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പൊതു വിഭജനം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തീയതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു തുറന്ന വീക്ഷണം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ 13-ആം രാജവംശത്തിലെ നെഫെർഹോട്ടെപ്പ് 1 പുറപ്പാടിലെ ഫറവോൻ ആയിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു:

1-അമെനെംഹത്ത് മൂന്നാമന് (മുൻപുള്ള ഫറവോൻ) ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൺമക്കൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ സോബെക്നെഫെരുവിന് കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാലും നെഫെർഹോട്ടെപ്പിന്റെ രാജവംശം നടന്നു. നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച എബ്രായ കുട്ടിയായ മോശയെ ഫറവോന്റെ മകൾ ദത്തെടുത്തതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു (പുറപ്പാട് 2).

2-Neferhotep ഞാൻ ഭരിച്ചത് ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അരാജകത്വമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, അത് Ipuwer Papyrus രേഖകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: “നദി രക്തമാണ്… ഫോർസൂത്ത്, കവാടങ്ങൾ, തൂണുകൾ, ചുവരുകൾ എന്നിവ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നു. … എല്ലാ മൃഗങ്ങളും, അവരുടെ ഹൃദയം കരയുന്നു. കന്നുകാലികൾ ഞരങ്ങുന്നു… ദേശം വെളിച്ചമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു… പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മക്കൾ ചുവരുകളിൽ അടിച്ചു വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു… സ്വർണ്ണവും ലാപിസ് ലാസുലിയും വെള്ളിയും മലാഖൈറ്റും കാർനെലിയനും വെങ്കലവും… സ്ത്രീ അടിമകളുടെ കഴുത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പത്ത് ബാധകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വിവരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഈജിപ്തുകാർ ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോയ ഇസ്രായേല്യ അടിമകൾക്ക് വിലയേറിയ നിധികൾ നൽകിയപ്പോഴും.

3-നെഫർഹോട്ടെപ്പിന്റെ മകൻ അവന്റെ പിതാവിനുശേഷം ഭരിക്കുകയായിരുന്നില്ല, പകരം നെഫർഹോട്ടെപ്പിന്റെ സഹോദരൻ സോബ്ഖോട്ട്പെ നാലാമൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. ഈജിപ്തിലെ പത്താം ബാധയിൽ പുറപ്പാടിലെ ഫറവോന് തന്റെ ആദ്യജാതനായ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ വിവരണം പറയുന്നു (പുറപ്പാട് 12:29).

4-സെമിറ്റിക് അടിമ ഗ്രാമങ്ങളായ കഹുൻ, ടെൽ എഡ്-ദാബ എന്നിവ നെഫെർഹോട്ടെപ്പ് ഒന്നാമന്റെ കാലം വരെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പതിമൂന്നാം രാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇവ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ബിസി 1446-ൽ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇത് ബൈബിൾ വിവരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.

5-പുരാവസ്‌തുശാസ്‌ത്രം നെഫെർഹോട്ടെപ്പിന്‌ മമ്മി നൽകുന്നില്ല. പുറപ്പാടിലെ ഫറവോൻ ഇസ്രായേല്യരെ പിന്തുടർന്നുവെന്ന ബൈബിൾ വിവരണത്തിന് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. അവൻ തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിയിരിക്കണം (പുറപ്പാട് 14).

6-ഇതേ കാലയളവിലെ പാമ്പുകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി. ഈജിപ്ഷ്യൻ മാന്ത്രികന്മാർ ഈ അത്ഭുതം തനിപ്പകർപ്പാക്കി പാമ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ തന്റെ വടി ഒരു സർപ്പമാക്കി മാറ്റിയ അഹരോണിന്റെ ബൈബിൾ വിവരണവുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു (പുറപ്പാട് 7).

7-നെഫെർഹോട്ടെപ്പിന്റെ മരണശേഷം, ഈജിപ്തിനെ ഹിസ്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അമാലേക്യർ (15-ആം രാജവംശം) മറികടന്നു. ബൈബിൾ വിവരണം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നതുപോലെ 10 പ്ലേഗുകളാൽ ഈജിപ്‌ത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ സൈന്യം ചെങ്കടലിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ, മറ്റ് ശക്തമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമുള്ള ഇരയാകും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.